• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Baanloze groei een feit?

20 FEBRUARI 2014

Vandaag kwamen nieuwe cijfers over de werkloosheid naar buiten. De cijfers stemmen niet vrolijk, de stijgende lijn zet door. Dat is vooral zorgelijk omdat de rest van het economische plaatje juist lijkt te verbeteren. Wordt het monster van baanloze groei dan toch een feit?

Tot nu toe was februari een maand met vrolijk economisch nieuws. De inflatie daalt, de industrie produceert meer, huishoudens besteden meer en bedrijven investeren zelfs fors meer zo bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Geen wonder dus dat de stemming onder consumenten en producenten toeneemt. Om het maar in de woorden van het CBS zelf te zeggen “Het conjunctuurbeeld verbetert verder. Er zijn meer verbeteringen dan verslechtering in de conjunctuurklok.”

En toen kwam de dreun. In januari kwamen er liefst 23 duizend WW-ers bij. Totaal ontvangen 460 duizend Nederlanders een WW-uitkering. Niet iedereen zonder werk heeft recht op de WW. De werkelijke werkloosheid is dus nog hoger. Volgens het CBS staat die teller op 678 duizend personen. In januari nam dit met 10 duizend toe.

Mensen laten het hoofd hangen, ook dat laten de cijfers zien. Het baanverlies nam toe, maar tegelijk waren er relatief veel werklozen die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. De werkloosheidscijfers vielen daardoor nog mee, maar vertellen dus beslist niet het hele verhaal.

Uitschieters in de cijfers geven nog meer kleur aan de cijfers. Zo blijkt dat de werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar sterker toeneemt dan gemiddeld. Ook sectoren die vroeger als ‘veilig’ golden, Zorg en welzijn en het openbaar bestuur, worden bovengemiddeld hard geraakt.

Wordt het monster van baanloze groei dan toch een feit? Al in de jaren tachtig voorspelden economen dat er een tijd van baanloze groei zou aanbreken. Efficiënter werken, automatiseren en ook de toename van robotica; het zorgt voor ingrijpende veranderingen op de werkvloer. Nu loopt de groei van werkgelegenheid altijd wel wat achter op de economische groei van de economie. Het is dus te hopen dat die banengroei nog op gang moet komen. Baanloze groei is een grote bedreiging van de economische groei. Immers, duurzame groei ontstaat pas als consumenten de portemonnee durven trekken. Zolang er onzekerheid is over werk en inkomen houden mensen de hand op de knip. En terecht. Hiermee lijkt het economisch model zichzelf in de staart te bijten.

Arne Schaddelee is Manager Communicatie bij de RMU. Reageren? Stuur een mail naar Arne via reageren@rmu.nu
Delen