• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden

Basiscursus MR op maat en op locatie

27 JANUARI 2015

De basiscursus voor de MR is gericht op de processen die spelen op school en op de plaats van de MR daarbij. De cursus gaat ook over functionele medezeggenschap en moet zorgen voor meerwaarde door en voor de MR. De cursus kent momenten van kennisoverdracht, maar zal zeker ook vorm en inhoud krijgen door het gesprek en de interactie met elkaar. In overleg kan er worden ingezoomd op die onderwerpen waar de MR behoefte aan heeft en die het meest aansluiten bij de dagelijkse praktijk op en de context van uw school.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

 • De structuur en de achtergrond van de Wet medezeggenschap scholen
 • Algemene rechten en plichten van de MR en de mogelijkheden die de wet biedt
 • Wat gaat een MR wel aan en wat gaat een MR niet aan?
 • Aandacht voor specifieke instemmings- en adviesbevoegdheden (aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen)
 • De positie van de schoolleiding / het bestuur  ten opzichte van de MR / de wijze van informatievoorziening en –verkrijging
 • Wat is geheime informatie en wat niet? Hoever reikt het recht van de MR om geïnformeerd te zijn en wanneer kan het bestuur geheimhouding opleggen?
 • De eigen rol, kennis en vaardigheden in de MR
 • De betekenis van en communicatie met de achterban.
 • Het activiteitenplan / de financiën van de MR

Tijdens eventuele latere scholingsmomenten of -dagen kan er - naar gelang de behoefte - op bepaalde onderwerpen dieper worden ingegaan, zoals op vaardigheden als  het formuleren van een missie, effectief onderhandelen, maar ook het beoordelen van financiële gegevens.

Heeft uw MR belangstelling voor de basiscursus op maat? Neem dan contact op met de RMU en vraag naar Jan Schreuders

Tel 0318-543030 of e-mail jschreuders@rmu.nuDelen