• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Belangrijke wijzigingen per 1 januari 2020 over oproepkrachten

15 OKTOBER 2019

Werkt u met oproepkrachten? Lees dan dit artikel! Er staan namelijk een aantal belangrijke wijzigingen op stapel als het gaat om de rechtspositie van oproepkrachten. De Wet arbeidsmarkt in balans gaat per 1 januari 2020 in en de regelgeving verandert per deze datum.

Wat is nieuw?

Per 1 januari definieert de wet de oproepovereenkomst als volgt: er is sprake van een oproepcontract als het aantal te werken uren niet is vastgelegd in een aantal te werken uren per week of per maand (of desnoods per jaar, als het recht op loon gelijkmatig over het jaar is verdeeld), en de werknemer geen recht heeft op loon op het moment dat hij niet werkt. U bent als werkgever verplicht om op de salarisstrook van de oproepkracht expliciet te vermelden dat er sprake is van een oproepovereenkomst.

Eén van de nieuwe regels betreft de termijn van oproepen. De oproepkracht hoeft zeker niet permanent beschikbaar te zijn: hij kan niet verplicht worden te komen werken indien hij niet tenminste vier dagen van te voren is opgeroepen om te komen werken (in een CAO kan deze oproeptermijn worden verkort tot één dag). Als de oproep om te komen werken binnen die vier dagen wordt ingetrokken, of wordt veranderd, dan behoudt de werknemer toch zijn recht op het salaris dat hij zou hebben genoten indien de oproep gewoon was doorgegaan.

Een heel belangrijke nieuwe regel is de volgende: iedere werkgever is verplicht om de oproepkracht periodiek een aanbod te doen voor een vast aantal uren. Dit is als volgt uitgewerkt. Steeds als er twaalf maanden zijn verstreken, moet u als werkgever in de dertiende maand de oproepkracht een aanbod doen voor een vast aantal uren (per week of per maand, in ieder geval een vaste arbeidsomvang). Dit aan te bieden vaste aantal uren moet tenminste gelijk zijn aan het aantal uren dat de oproepkracht de afgelopen twaalf maanden gemiddeld heeft gewerkt. De oproepkracht heeft één maand de tijd om het aanbod (al dan niet) te aanvaarden.

Let op: deze verplichting geldt ook voor werknemers met een zogenaamd min-max contract. Heeft u een werknemer die bijvoorbeeld een contract heeft voor minimaal 10 uur per week, en u roept hem regelmatig op voor meer uren dan die 10, dan bent u verplicht een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang ter grootte van het gemiddeld aantal uren dat deze werknemer boven de 10 uur heeft gewerkt in het afgelopen jaar.

Op het niet nakomen van deze verplichting staat een sanctie: zo lang de werkgever dit aanbod niet heeft gedaan, behoudt de werknemer recht op het salaris dat hij het afgelopen jaar gemiddeld heeft verdiend, ongeacht of hij wordt opgeroepen of niet!

Tot slot: de verplichting tot het doen van een aanbod voor een vast aantal uren gaat direct in voor lopende oproepovereenkomsten. Concreet: heeft u per 1 januari 2020 een oproepkracht die al een jaar voor u werkzaamheden verricht, dan bent u verplicht dit aanbod te doen voor 31 januari 2020!

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen