• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Belangrijke wijzigingen voor werkgevers in nieuw regeerakkoord

17 OKTOBER 2017

• Na drie jaar recht op vast contract

Werknemers krijgen na drie jaar weer recht op een vast contract. Momenteel is dat na twee jaar. In de Wet werk en zekerheid is een aantal jaar geleden bepaald dat werknemers na twee jaar tijdelijke contracten te hebben gehad een vast contract moeten krijgen. Omdat is gebleken dat werkgevers vaak werknemers toch na die twee jaar in vaste dienst namen, wordt dit nu dus teruggedraaid. De zogenaamde ‘tussenperiode’ blijft onveranderd op zes maanden staan.

• Verlaging verplichting loondoorbetaling kleine werkgevers

Om te bevorderen dat het midden- en kleinbedrijf meer personeel in (vaste) dienst gaat nemen, wordt de loondoorbetaling van zieke werknemers verlaagd van twee naar één jaar. Deze regeling geldt alleen voor kleinere werkgevers die maximaal 25 werknemers hebben. Hiermee worden de lasten voor deze ondernemers verlicht en wordt bovendien onzekerheid weggenomen. De loondoorbetaling na het eerste ziektejaar wordt overgenomen door het UWV. De collectieve kosten die hiermee gemoeid zijn moeten worden gedekt door premies die door werkgevers in verschillende sectoren zullen worden betaald.

• Maximale proeftijd vast contract

Een werkgever mag met een werknemer met wie hij een vast contract aangaat een proeftijd van maximaal 5 maanden afsluiten. Nu is de maximale proeftijd nog twee maanden. Voor contracten die meer dan twee jaar duren, gaat de maximale proeftijd naar drie maanden.

• Recht op transitievergoeding vanaf moment indiensttreding

Een werknemer heeft vanaf het moment dat hij in dienst treedt recht op een transitievergoeding. Nu moet hij minimaal twee jaar in dienst zijn om daar aanspraak op te maken. De hoogte van de transitievergoeding bij dienstverbanden die korter dan twee jaar duren zal wel beperkt zijn. Na het tiende jaar wijzigt ook de berekening van de transitievergoeding: in plaats van half maandsalaris per gewerkt jaar ontvangt de ontslagen werknemer een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen