• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Belastingplan kost banen en maakt kloof groter

08 DECEMBER 2015

• Kabinet laat miljoen mensen met uitkering in de kou staan
• Eenverdieners weer de klos
• Echte hervorming zorgt voor veel meer banengroei

De RMU wijst de deal over het Belastingplan 2016 af. “Deze is niet alleen opportunistisch, maar vergroot ook de kloof in de samenleving en kost duizenden banen”, stelt Chris Baggerman.

“Het kabinet Rutte II laat heel veel mensen in de kou staan.” Dat stelt Chris Baggerman, coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU, in reactie op het belastingakkoord. “Door het met D66 op een akkoordje te gooien is niet alleen de eenverdiener de klos. Ook al die mensen die afhankelijk zijn van een uitkering staan in de kou.” Het gaat om ruim 600.000 werklozen en 400.000 mensen in de bijstand.
Baggerman: “Niet alleen wordt door dit akkoord de kloof tussen de eenverdiener én de tweeverdiener vergroot, maar ook die tussen werkenden en niet-werkenden. Onder het mom van het vergroten van de arbeidsparticipatie wordt 200 miljoen euro extra vrijgemaakt voor het nog verder verhogen van de arbeidskorting in 2017.”

Ook op het gebied van de kinderopvangtoeslag is sprake van jojo beleid, meent de RMU. Eerst werden miljarden euro’s gepompt in kinderopvangtoeslag. Dit werd snel weer afgebouwd toen bleek dat hierdoor wel erg dure banen werden gecreëerd. En nu wordt daar weer 100 miljoen euro extra voor uitgetrokken.

Opportunisme
Baggerman: “Uit opportunistische overwegingen in aanloop naar de verkiezingen in 2017 koos het kabinet deze zomer voor een platte lastenverlichting. We houden nu een belastingstelsel in stand dat door beleidsmatige ingrepen verworden is tot een nauwelijks te doorgronden stelsel. Het kabinet kiest er voor om een lastenverlichting door te voeren zonder voldoende oog te hebben voor de noodzaak van een fundamentele hervorming van het belastingstelsel. RMU vindt het een gemiste kans dat niet gekozen is voor een fundamentele belastinghervorming door invoering van de sociale vlaktaks in plaats van een lastenverlichting waarbij het stelsel in stand blijft. Dat had de economie een echte impuls gegeven.”

De commissie Van Dijkhuizen concludeerde zomer 2013 dat arbeidsparticipatie wordt gestimuleerd door het meer lonend maken van werk. De commissie stelde voor om de tarieven van de eerste tot en met de derde belastingschijf te vervangen door één schijf van 37 procent. Het tarief van de tweede schijf wordt 49 procent. De eerste schijf loopt door tot het niveau van de huidige derde schijf verhoogd met 5.500 euro en komt daarmee op circa 62.500 euro. Ongeveer 12 miljoen van de 13 miljoen belastingplichtigen, ofwel 93 procent van de belastingplichtigen, valt dan in de lange schijf. Daarmee kunnen de voorstellen van deze commissie beschouwd worden als een sociale vlaktaks.

Baanverlies
Volgens de RMU kost de belastingdeal duizenden banen. Baggerman: “Door een herschikking van fiscale lasten kan een maatschappelijke winst worden behaald ter omvang van zo’n 100.000 banen, becijferde het CPB. Dat is andere koek dan de 35.000 banen waar het kabinet nu voortdurend op hamert.”

Delen