• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bij vragen rondom levenseinde, terug naar de Bijbel

29 NOVEMBER 2016

Platform zorg voor leven heeft 25 november jl. een symposium gehouden rondom het thema: “Waardevol tot het einde”. Een thema wat hoogst actueel is met alle (politieke) ontwikkelingen momenteel.

150 bezoekers dachten in de koude Sint Joris van Amersfoort na over de verkillende situatie rondom levenseinde in Nederland. De conclusie van de commissie Schnabel dat de euthanasiewet geen verdere uitbreiding behoeft verraste voor en tegenstanders. Nog verrassender is dat Minister Schippers dit advies negeert en nieuwe wetgeving wil voor mensen die hun leven voltooid achten. Professor Verkerk (lid commissie Schnabel) betoogde in zijn lezing dat de wens nu enkele honderden gevallen betreft, maar dat de verwachting is dat wetgeving een aanzuigende werking heeft.
Diverse voorbeelden werden geschilderd; mensen die geen medische noodzaak hadden maar toch uit het leven stapten omdat ze dat voltooid achten. Moeilijke vragen rijzen naar boven: wat wordt de leeftijdsgrens, hoe ga je dit toetsen en wat is eigenlijk de definitie van voltooid leven?

De cijfers liegen er niet om, onlangs hield Maurice de Hond een peiling, 70 procent van de Nederlanders ziet graag dat er verruiming komt, 60 procent wil graag zelf beslissen om uit het leven te stappen als ze dit als voltooid ervaren. Dit zijn schokkende cijfers, en dit thema gaat in de komende verkiezingen zeker een rol spelen. Het spanningsveld tussen de autonomie van de mens en de beschermende taak die de overheid heeft werd uitgebreid besproken.

Wanneer is nu eigenlijk een leven voltooid, en hoe kijken we als christen hier tegenaan. We ontkomen er niet aan dat wij ook beïnvloed worden door de tijdgeest, daarom is het ook belangrijk om bij vragen rondom leven en dood ook iedere keer terug te gaan naar de bijbel. In onze bron van inspiratie en troost vinden we het antwoord ook in moeilijke situaties:

Psalm 31: 15-16a 1:15

Maar ik vertrouw op U, o Heere! Ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand.

Peter Heemskerk
Peter Heemskerk is medewerker Communicatie bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Heemskerk een mail: reageren@rmu.nu.
Delen