• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bijbelstudie Corona Week#12

18 MAART 2020

Lezen | Psalm 91

1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.
2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!
3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.
4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.
5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt;
6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest.
7 Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken.

Daar zit je dan. Thuis of in een bijna leeg kantoor. Op de rand van een locked down waarmee de samenleving een onzichtbaar virus het hoofd biedt. Een vaccin is niet voor handen en andere medicatie hebben we niet. Wie beschermt ons en wat kan hoop geven?

Het is snel gegaan en ons werk worden we geacht thuis te doen. In enkele weken tijd stokt de economie, dreigt een recessie, komen er faillissementen en staan er banen op de tocht. Dit als het gevolg van ‘de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest.’ (vers 6).

Het is niet nieuw wat er gebeurt. In Gods Woord is voorzegd dat in het laatst der dagen ziekten ons zullen overkomen. Ook in psalm 91 lees je er over.

Welke troost of boodschap heeft het voor je dat de Bijbel deze gebeurtenissen al voorzegd heeft?

Lees ook wat Christus hier Zelf over gezegd heeft in Math. 24 : 1 – 14.


Toch hunkeren we naar bescherming en een schuilplaats. Dat geldt voor de gezondheid van onszelf en degenen die we lief hebben. Mogelijk geldt het ook voor het werk van onze werknemers. Gezondheid is een eerste voorwaarde om ons werk te kunnen (blijven) doen.

Psalm 91 wijst ons op bescherming en een Schuilplaats. Dat is geen fysieke plaats. Ook is het geen vorm van quarantaine. Het gaat om relatie. Wie in de schaduw van de Almachtige verkeerd, heeft bescherming. Om in de schaduw van iemand te zijn, moet je dicht bij die persoon zijn. Dat beeld wordt hier gebruikt. Als je in Gods nabijheid bent, zal Hij je met zijn vlerken dekken en met vleugels beschermen.

  • Wat zegt dit over de omgang tussen God en Zijn kinderen; de gelovigen?
  • Wanneer geldt dat?
  • Wat heb jij aan tekort en zonde te belijden in dit opzicht?


Hoe vast en zeker is die bescherming dan? In vers 2 lezen we dat God een Toevlucht is, een burg en de God op wie je kunt vertrouwen. Meer is niet nodig omdat dit alles biedt. Met eerbied gezegd weert God niet het gevaar en de ziekten. Wel is Hij erbij en wil Hij, in een beeld gesproken, Zijn beschermende vleugel tussen de gelovige en het gevaar steken. Want Hij redt!

Lees de 5 handreikingen rondom coronavirus nog even terug

Naar het overzicht over corona voor werknemers

Naar het overzicht over corona voor ondernemers

Laat de RMU meer mensen helpen! Sluit u aan bij de RMU!

Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen