• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bijbelstudie Week #19

04 MEI 2020

Lezen

Filippenzen 4 : 1 - 7

Intro

Zorgen kunnen je de keel dicht knijpen. Op andere momenten ervaar je dat zonneschijn je goed doet en ziet de wereld er weer heel anders uit. Het nieuws sombert vaak. “No shit, no news”, zie een verslaggever ooit eens. En dan koers houden en innerlijke rust bewaren? Nieuwe zorgen komen als windvlagen langs. En soms zijn zorgen als rukkende stormwinden die je heen en weer slingeren. Waar dan heen?

Uitleg

In vers 1 is te lezen waar Paulus het van verwacht. “mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere.” Dat ligt buiten Paulus. En tegelijk zegt hij in vers 5: “De Heere is nabij.” In alles ken en mag deze apostel het van de Heere verwachten. Hij weet ook van zorgen en vliegende stormen in zijn leven. Het leven is geen gladde zee met altijd zonneschijn. Integendeel.

In vers 6 vervolgt Paulus met een pastorale raad. Het is ook radicaal: in geen ding bezorgd. Ga er maar aan staan. Wat moet je dan doen? “Maar, laat uw begeerten in alles bekend worden bij God.” Opnieuw zonder enige uitzondering dus. Heel het leven met blijde dagen en ook met donkere tijden van crisis en zorg moeten we bekend maken bij God. Hoe dan? Door de weg van bidden en smeken.

Het 7e vers bevat een rijke belofte. Rust en vrede op een manier die we niet kunnen bedenken als mens. Wie door God wordt bewaard, is wel bewaard. De Heere doet geen half werk. Hij kan en wil werkelijke rust en bewaring geven. In dit leven en ook na dit leven.

Wat kom je bij jezelf tegen als er zorg en tegenslag je levenspad kruist?

Wat heeft dit gedeelte je te zeggen?

 

Toepassing

God is er in tijden van moeite en zorg. Hij staat niet op afstand maar is nabij. En hoewel God alwetend is, wil Hij dat we door bidden en smeken onze nood en zorg tegen Hem zeggen. Als kleine mensen, krijgen we een weg van gewezen die ons afhankelijk maakt en houdt. En juist in die weg is God nabij en wil Hij helpen en Zijn zegen geven. Aan afhankelijke mensen met lege handen kan God het meeste kwijt. In de stilte van deze crisistijd hebben we daarnaast de genade nodig om te leren luisteren. En luisteren is nodig om te weten welke lessen we door deze crisis te leren hebben. 

Maarten Luther schrijft bij Filippenzen 4 vers 6:

“Wij moeten ons geen zorgen maken. Gebeurt er echter wel wat, dat wij ons tóch zorgen maken dan moet je jezelf niet in al die zorgen verwikkelen. Het zij wat het wil, ga met bidden en smeken tot God en bid Hem om alles wat je met zorgen zou willen terechtbrengen. Dank dat je zo’n goede God hebt, Die voor je zorgt en Die alles waar je hart onrustig over is, in orde kan maken.”

Bemoediging

God vergeet mensen niet. Hij wil niet alleen helpen maar ook vrede geven. De vrede met en van Hemzelf. Dan kun je zelfs zingen in de crisis met psalm 33 vers 10:
In de grootste smarten
Blijven onze harten
In den HEER gerust;
'k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heten,
Al mijn hoop en lust.

Wat herken je van deze bemoediging?

Bid om een gelegenheid om dit te mogen doorgeven deze week.


Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen