• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bijbelstudie Week #20

11 MEI 2020

Lezen | 1 Petrus 5 : 5 - 11

Intro

Wat heeft deze crisis jou te zeggen? Er komen steeds meer stemmen die antwoorden en inzichten delen. Ik vind het nog niet zo eenvoudig. Enerzijds is het een klinkende voetstap van Hem Die komt! Anderzijds zit er ook een persoonlijke kant aan. Mensen beleven deze crisis verschillend omdat ze dichtbij anderen dingen meemaken en daar eigen gevoelens bij hebben. De notie dat God ook hierin spreekt tot zondige mensen bracht me bij 1 Petrus 5.

Uitleg

In dit gedeelte krijgt de kudde onderwijs. Eerst zijn de herders en geestelijke leiders aangesproken (in vers 1 t/m 4). Petrus geeft aan hoe ieder zich moet gedragen ten opzicht van elkaar en ten opzichte van God. In een paar verzen is dat onderwijs heel praktisch en tegelijk ook heel diep. De opdracht is om degenen die over je gesteld zijn (en nogal eens ouder zijn) onderdanig te zijn.

En het raakt tegelijk iedereen: “en zijt allen elkander onderdanig”. Dat geeft de ruimte om wederzijds raad en waar nodig vermaning te ontvangen en te geven. “Om bereid te zijn elkaars lasten te dragen en elkaar alle diensten van vriendschap en liefde te bewijzen (M. Henry).”

Nederig doen is nog wat anders dan nederig zijn. Daarom voegt Petrus er een raad bij: “Zijt met de ootmoedigheid bekleed.” Dat is nodig. Ootmoedig zijn, betekent deemoedig zijn. Het is de gezindheid van nederigheid en eerbiedigheid.

Petrus betrekt het in vers 6 hoger: het gaat om het buigen onder de krachtige hand van God. Niet om bang te zijn want in vers 7 staat dat we al onze bekommernissen op Diezelfde God mogen werpen. En met dat we dat doen, is nuchterheid en alertheid nodig omdat satan aanwezig is en wil verslinden.

Welke strijd herken je in het nederig en ootmoedig zijn?

Welke raad van Petrus neem je mee deze week in?

 

Toepassing

Leven van genade is leven van wat je ontvangt. Ootmoed heeft daar alle ruimte voor. Dan zijn rechten niet je grond maar de verdiensten van een Ander. En als er ruimte voor Die grote en heerlijke Koning is, is er ook ruimte voor anderen. Dat tekent de manier van omgaan met de ander en geef ruimte om lessen te leren.

Ootmoed is een levenslange gave en opgave. We hebben er nooit genoeg van en je komt jezelf altijd weer tegen. Het menselijk ego wil meer dan ootmoedig zijn. Dat is de zonde die zich verheft ten koste van de ander en de Ander. We zetten de ander op afstand en kruipen weg voor elkaar (Genesis 3). En toch is de kracht van Gods genade sterker en geeft Hij de ootmoed en nederigheid als een gave. Dat kan omdat Hij gekomen is om werkelijk te dienen en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Leven van genade is ook telkens weer de herhalingsles van ootmoed.

Bemoediging

God vergeet mensen niet. Hij doet het van het begin tot het eind. In vers 10 en 11 staat het als een heerlijke belijdenis. Petrus roemt als een kroongetuige in God! Hij zegt:

10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.
11 Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Wat zegt deze belijdenis jou?

Ga eens na wat ‘volmaken, bevestigen, versterken en funderen’ voor jou concreet betekent.

 

Psalm 95

4 Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord,
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

5 Verhardt u niet; neemt Zijn genâ
Ootmoedig aan. Laat Meriba,
Laat Massa u ten afschrik wezen;
Waar 'k door uw vaders ben verzocht,
Toen alles, wat Mijn almacht wrocht,
Hen niet bewoog, om Mij te vrezen.


Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen