• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bijbelstudie Week #21

18 MEI 2020

 

NIEUW: Luister de deze bijbelstudie ook als podcast / mp3 

Lezen | Psalm 34:1-9

Intro

Hoop doet leven. Wat is dat waar! Hoop in crisistijden hebben we nodig. Het is er ook. God laat ons veel goeds en geeft ons Zijn eigen Woorden. David geeft er in psalm 34 woorden aan terwijl hij opgejaagd wordt en veel zorgen heeft. 

Durf je in deze crisis te hopen en anderen er op te wijzen? Neem de woorden vanuit Gods Woord maar in de mond om die na te spreken. En geef ze ook door.

Uitleg

David had zich uit een gevaarlijke situatie gered door gestoord gedrag te laten zien. Zo ontkwam hij door een list. En toch is dat niet de duiding die David zelf geeft. Hij roemt en looft Zijn God. “Te aller tijd” lezen we in vers 2. Voortdurend dus omdat daar alle reden toe is en zijn hart er vol van is. Anderen zullen het horen en in vers 4 roept hij op om met hem mee te doen. Samen God groot maken en Zijn Naam prijzen. Dat is wat David graag wil.

David heeft goede redenen voor deze lofzegging. In vers 5 lezen we over verhoring van het gebed. Vanuit de angst en de vrees heeft David tot God geroepen. In vers 7 gaat de blik van de ellendige omhoog. En dan verandert het perspectief. Dit vers scharniert van beneden naar boven om te wijzen op God.

God Zelf zorgt. En hoe?! De Engel des HEEREN; God Zelf, legert Zich rondom degene die Hem vrezen. Rondom betekent van alle kanten en voor alle gevaar. Een sterke Held staat ons terzij! De lofzang breekt opnieuw los in vers 9: de HEERE is goed! Dubbel zalig de man en de vrouw die op Hem betrouwt!

Welke ruimte voor angst en zorg mag er zijn vanuit deze psalm?

Welke lofzang en welk lied passen volgens jou in deze tijd?


Toepassing

In de meest benarde omstandigheden is God erbij. Het lofzingen van Hem geeft troost en moed. Dat is geen psychologische truc maar realiteit. God legert zich rond degenen Die op Hem vertrouwen. Hoe het ook mag tegenlopen, hen die gestadig op Zijn goedheid hopen, hebben vastheid en hoop.
Het is goed om elkaar op te wekken lofzangen te zingen die over God gaan. Om ons aan Gods Woorden vast te houden. Of nog beter gezegd: om door Zijn Woorden vastgehouden te worden. Juist als de omstandigheden ons doen klagen en zorg ons drukt. Hij zal verlossen op Zijn manier en op Zijn tijd.

God regeert en redt. Van ziekte, verlies, ontslag en zonde. Al deze dingen laten zien wat de zonde doet en hoe erg die is. God heeft deze gebrokenheid niet gewild, maar is er midden in alle gebrokenheid en zondigheid wel bij. Hij spreekt ook vandaag met en door Zijn Woord.

Bemoediging

Wees getroost door dit gebed en deze lofzang. Houd je aan dit Woord, geloof en bid tot Hem Die Zich rondom de mens legert die op Hem vertrouwt. Dat geldt aardse nood en zorg maar voor onze geestelijke nood. Daar spreekt de psalm verderop ook over. Bescherming rondom betekent ook verlossing voor tijd en eeuwigheid.

Lees de rest van deze psalm ook eens. Wat zegt het slot je?

 

‘Lieve hemelse Vader, ik weet toch dat U, Heere God, mij hartelijk liefhebt,
hoewel ik nu op dit moment in grote nood verkeer en niet meer weet wat ik doen moet of hoe ik ooit nog geholpen kan worden.
God en Vader, ik leg alles in Uw handen.
U, Die in deze ellende op mij neerziet, zoals een moeder op haar kindje dat ze onder haar hart heeft gedragen.
U zult alles wel goed met mij maken!
Tot U zal ik bidden en vast geloven dat U horen en redden zult. Amen.’


Gebed van Maarten Luther bij psalm 34.

Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen