• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bijbelstudie Week #22

25 MEI 2020

Download de bijbelstudie als mp3 / podcast

Lezen | Psalm 37 : 1- 7a

Intro 

Kunnen we weer aan het werk buiten de deur? Die vraag houdt u wellicht bezig. De overheid vraagt om ons werk zoveel mogelijk thuis te doen. Tegelijk zijn er heldere richtlijnen om veilig je werk te kunnen doen. Of het veilig genoeg is om gezond te kunnen werken, weet niemand precies. We hunkeren naar versoepeling van de maatregelen en hopen op economisch herstel. Het ongemak van de onzichtbare dreiging blijft.

Uitleg

David heeft deze psalm gemaakt. Hij weet uit ervaring waar hij het van moet hebben. Vers 1 en 2 geven blijk observaties. David snapt dat je boos en verdrietig kunt worden als je mensen ziet die kwaad of onrecht doen. Dat steekt en kan je bezig houden. Hij weet ook hoe spoedig zij voorbij kunnen gaan. Ook zij zullen als gras snel worden afgesneden. Elk mens is betrekkelijk en tijdelijk.

In vers 3 komt David met raad. Hij raadt aan om je vertrouwen op God te stellen. Hij voegt er een praktische opdracht aan toe die uit drie delen bestaat:
1. doe het goede;
2. bewoon de aarde;
3. voed u met getrouwigheid of eenvoudig gezegd: trouw.

In vers 4 kijkt hij verder dan het leven hier beneden. Hij tilt het als het ware boven het aardse niveau uit en zegt dat we ons daarbij in de Heere, de Verbondsgod, moeten verlustigen. Er volgt een belofte op dit gedeelte: zo zal Hij u geven de begeerte van uw hart. In vers 5 herhaalt David het met andere woorden: wentel of keer uw weg op de Heere. Waarom? Hij zal het maken. Dat geldt de tijd, maar David zegt hier meer. Onze gerechtigheid zal door God tevoorschijn komen zoals het licht op de middag.

David schrijft met zekerheid: het zal gebeuren. En let ook op het woordje ‘uw’. Een bezittelijk voornaamwoord. Het is dus gerechtigheid die ons toegeschreven wordt. Zo komt onze gerechtigheid te tevoorschijn. En wat moeten wij doen? David zegt: ‘zwijg de Heere, en verbeidt Hem.’ Dat betekent dat we op God wachten en Hem ook verbeiden, dat is verwachten.

Welke les zit hier voor u of jou in? Herken je dat de oproep om te vertrouwen of te zwijgen passend voor u of jou is?


Toepassing

De raad die David in vers 3 noemt, geldt heel ons leven. Niet alleen in crisistijden als je het werk weer oppakt of je bedrijf probeert op te starten. Het geldt elke dag in ons leven. Het geestelijke leven is dagelijks en het dagelijkse leven is geestelijk. Het vertrouwen op God gaat aan de dagelijkse dingen vooraf. Anders gezegd: in vertrouwen mogen we: goed doen, op aarde wonen en trouw zijn. En dan de praktijk. Die is zo weerbarstig… Juist dan is het goed dat psalm 37 ons de spiegel voorhoudt en richting wijst.

Dat is goed en tegelijk is het niet alles. Als mens missen we gerechtigheid. We hebben de geestelijke gave waarmee het weer in orde komt met onze Schepper nodig. De basis daarvoor ligt niet in ons vertrouwen. David zegt: verlustig je in de Heere. Dan is Hij het voorwerp van je hoop, verlangen en vreugde. Dan is Hij de Eerste. Wat een machtig vervolg: Hij zal de begeerte van je hart aan je geven.

Dan komt het vertrouwen op God en het ontvangen van Zijn gave bij elkaar. Hij zal het maken en jouw gerechtigheid tevoorschijn laten komen zoals het middaglicht. Wij mensen doen niets aan de beweging die de zon maakt. Gods regerende hand zorgt met vaste regelmaat (wij noemen dat natuurwetten) voor de beweging van de aarde en de zon. We maken het mee en zien het, maar doen er zelf niet aan toe of af. Met die macht laat God het goede tevoorschijn komen.

Bemoediging

God schakelt mensen in om goed te doen, te wonen en op aarde te verblijven en trouw te zijn. Dat doet Hij omdat Hij goed is. Daardoor komt ook onze gerechtigheid voor de dag. Omdat God het doet en geeft. Omdat Hij goed doet, de aarde bewoont en trouw is. Met Zijn macht geeft Hij wat nodig is om de tijd door te komen. Ook als het moeilijk is. Voor kan en wil Hij geven wat geestelijk nodig is.

Welke aansporing neem je mee uit dit Bijbelgedeelte?

 

Lofzang van Simeon v 2

Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.

Van dit licht moeten we het hebben en het Licht geeft alle hoop en verwachting.

Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen