• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bijbelstudie Week #23

02 JUNI 2020

Bekijk de video hier: https://youtu.be/1jx7u6KN-1Y

Download de podcast hier

Lezen | 1 Petrus 3 : 8 - 15

Intro

Het gaat weer beter na de eerste twee maanden van de Coronacrisis. Maatregelen versoepelen en we halen opgelucht adem in stralend voorjaarsweer. De dreiging neem af nu het aantal besmettingen, IC-opnames en Coronadoden afnemen. Velen trekken er weer op uit en kiezen een eigen weg in de maatregelen die ons vanuit de overheid opgelegd zijn. We pakken de draad weer op. De vraag is hoe we dat doen en met welke houding.

Uitleg

Petrus zegt in het gedeelte waar we naar kijken wat belangrijk is. Kort gezegd komt dat neer op eensgezindheid en omzien naar de ander en elkaar. Toon medelijden en wees bewogen, is de opdracht. De kanttekenaren zeggen hierbij: het Griekse woord betekent eigenlijk: een medegevoel hebben met het lijden van een ander. En dan niet uit fatsoen, maar omdat je het wilt met je hart. Opnieuw de kanttekeningen: het Griekse woord betekent een deugd waardoor het ingewand of het hart over den nood van een ander licht wordt bewogen.

Het gaat hem om de houding en het hart naar anderen. Dat blijkt ook uit ons spreken. In vers 9 en 10 gaat het over het goede gebruik van de tong. Wraakzuchtig zijn en schelden worden afgewezen. Opmerkelijk is dat dit in vers 10 wordt gekoppeld aan ‘het leven liefhebben en goede dagen zien’.

In vers 11 werkt Petrus dit verder uit: wijk af van het kwaad en doe wat goed is. Dat houdt stand en geeft de zegen en verhoring van God. En als er lijden komt vanwege vervolging, wees dan niet bang. Het gebed en het horen van dat gebed zijn daarbij nodig en ook mogelijk (vers 12). In vers 15 roept Petrus op om altijd tot verantwoording bereid te zijn aan mensen die dat van je vragen.

Toepassing

In deze crisistijd is het omzien naar elkaar hoogst actueel. Ook nu grote groepen genieten van de versoepeling, maar kwetsbaren heel eenzaam kunnen zijn. Laten we elkaar in het oog houden en ga je netwerk eens door. Wie zou jij kunnen dienen met jouw mede-lijden? Maak eens ruimte om de ander te zien en naast hem of haar te gaan zitten.

We verlangen allemaal naar het leven van ‘goede dagen’. Opmerkelijk is dat deze zegen verbonden wordt aan het omzien naar de ander en het goede gebruik van je tong. Het najagen van vrede is het zoeken van het goede voor en met elkaar. Kwaad en goed staan in dit gedeelte tegenover elkaar. Vers 11 biedt een samenvattende leefregel die tegelijk een opdracht is: blijf weg van het kwade, doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.

Het gaat om de motieven van het hart. Het gedeelte sluit daarmee ook af. Navolgers van het goede kunnen met lijden geconfronteerd worden. Ook het najagen van vrede betekent niet dat de levensweg makkelijk is en over rozen gaat. De route is soms onbegrijpelijk en onrecht kan ons deel zijn. Toch roept Petrus op om God te heiligen in ons hart. God is goed en dat te blijven belijden in je hart en indien nodig ook voor mensen is een genadegeheim.

Welke deel van de praktische regels spreekt je het meeste aan?
Wat doe jij om goede dagen te leven en vrede na te jagen?


Bemoediging

God is en blijft erbij. Wat een heerlijke belofte in vers 12: “Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed.“ We zijn niet alleen en de weg van het gebed is altijd en overal te gebruiken. In goede dagen maar ook als lijden en onrecht het levenspad kruizen. De lijn naar vers 15 is dat dit hoop geeft. Hoop voor onszelf en hoop om anderen van te vertellen.

Hoe vaak bid je om hoop?


Ik werd geraakt door een frase uit ‘het gebed voor zieke en aangevochten mensen’ (achter in het psalmboek onder ‘Christelijke gebeden’):

“Wapen ons met geloof en hoop, opdat wij niet te schande worden door enige schrik van de dood; en als onze lichamelijk ogen niet goed meer zien, geef dan dat de ogen van de geest op U zien. En als U ons het gebruik van de tong weggenomen zult hebben, geef dat dan het hart niet ophoudt U aan te roepen. O Heere, wij bevelen onze zielen in Uw handen.”

Delen