• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bijbelstudie Week #24

08 JUNI 2020

Lezen | Kolossensen 1 : 1-9

 

Download hier het audiobestand

Intro

Wat wordt het nieuwe normaal? Daar denken velen over na. Er komen ook wensenlijstjes langs die vertellen wat onderdeel van het nieuwe normaal zou moeten worden. In korte tijd zijn er dingen veranderd die anders jaren zouden kosten. Denk aan wat er in het onderwijs gebeurd is of aan de hoeveelheid digitale gesprekken. Dat levert inzichten op. We hebben veel dingen geleerd in de achterliggende maanden. Wordt het nieuwe normaal met al die inzichten beter?

Uitleg

Paulus begint zijn brief aan de gemeente in Kolosse met een heilgroet. In vers 2 laat hij weten dat genade en vrede van God komen. Daar horen de dankzegging en het gebed helemaal bij. Dat waren in Kolosse niet alleen goede woorden en mooie wensen. Paulus zegt in vers 4 dat hij gehoord heeft van geloof en de liefde tot elkaar. De praktijk laat het dus zien.

Geloof en liefde hebben alles te maken met de hoop. De hoop op wat gaat komen. In vers 5 staat dat deze hoop weggelegd is in de hemelen. En dat weten we volgens Paulus door het Woord. Het Woord der waarheid en des Evangelies. Het is dus werkelijk de blijde boodschap!

Het Woord gaat de hele wereld over zegt Paulus in vers 6. En net als in Kolosse ontstaan er vruchten in reactie op dat Woord. Vruchten van en door genade. In vers 8 resoneert Pinksteren mee: Epafras heeft als een getrouw dienaar de gemeente van Kolosse onderwezen. Hij heeft Paulus verklaart dat er liefde heerst in de gemeente van Kolosse. Liefde in den Geest. In vers 9 geeft Paulus aan waar hij voor bidt. Het gaat om kennis van Gods wil in alle wijsheid en met geestelijk verstand.

Toepassing

Genade en vrede komen in deze crisistijd ook van boven. Ook als je midden in de zorgen zit. Dat kan gaan over een dreigend ontslag of het wegvallen van omzet. Genade en vrede zijn gaven die ons afhankelijk en gerust houden. Dat kan omdat onder de zegen van God in de grootste smarten onze harten in Hem gerust blijven.

Bidden en danken gaan samen op. De lof aan God en het vragen om ons dagelijks brood mogen hand in hand gaan. Paulus doet het ons in deze brief voor. Geloof en hoop zijn gaven waar je om mag vragen en tegelijk voor kunt danken als je ze ontvangt. En God werkt dat door Zijn Woord en Geest. Daarmee gaat Hij altijd door. Ook in tijden van nood, ziekte en crisis.

Het blijvend bidden voor elkaar is belangrijk. Het gebed voor de gemeente in Kolosse gaat over geestelijke gaven. Met wijsheid en geestelijk verstand kun je in allerlei omstandigheden het goede kiezen. Dat is nodig in voor- en in tegenspoed.

Hoe vaak bid jij om geestelijke gaven voor de ander en jezelf? Wat heb jij nodig om aanhoudend te blijven bidden? Leg dat maar neer in je gebed.


Bemoediging

Na Pinksteren is Gods Geest niet weg gegaan. Door het Woord werkt Hij door. De Geest werkt liefde en geloof wat zich richt op Christus. Verbonden aan de Opgestane Levensvorst is er hoop. Hoop door de zonde en gebrokenheid heen. Dat geeft liefde. Liefde in de Geest die er voor zorgt dat er gebed is voor elkaar. Gebed om vervuld te worden met de kennis van Gods wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand.

Geloof, hoop en liefde komen in dit gedeelte samen. Wat is jou hoop in deze crisistijd?

 

Tot slot een zin om over door te denken:

“If the means and instruments employed to bestow mercy to the people of God are seriously considered, who can but confess that there are tools of all sorts and sizes in the workshop of providence and a most skilful hand that uses them.” John Flavel

Als de middelen en instrumenten die worden gebruikt om barmhartigheid te verlenen aan het volk van God ernstig worden overwogen, wie kan dan ontkennen dat er gereedschappen van allerlei soorten en maten zijn in de werkplaats van de voorzienigheid en een zeer bekwame hand die ze gebruikt.

Delen