• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Bijdrage zzp'ers aan Bruto Binnenlands Product (BBP) heeft schaduwzijde

05 AUGUSTUS 2015

Ik vind het een mooi bericht van ZZP Barometer, dat één miljoen zzp'ers maar liefst 9 procent aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) bijdragen. Maar deze ontwikkeling heeft ook z'n schaduwzijde. Ik vind dat er een ongelijk speelveld is ontstaan doordat zzp'ers nagenoeg geen belasting betalen, geheel geen premies voor werknemersverzekeringen afdragen en geen pensioenpremie betalen. Hierdoor biedt een deel van de zzp'ers voor een veel lagere prijs hun arbeid aan ten opzichte van werknemers.

ZZP'ers zijn bij (langdurige) ziekte of arbeidsongeschiktheid niet automatisch verzekerd van inkomen. Weliswaar kunnen hiervoor verzekeringen worden afgesloten, maar onderzoek wijst uit dat dit maar mondjesmaat gebeurt. De forse toename van het aantal zelfstandigen brengt ook risico's voor het sociale zekerheidsstelsel met zich mee. Door het niet verplicht afdragen van sociale premies vindt er uitholling van het sociale zekerheidsstelsel plaats. Hoewel deze groep geen aanspraak kan maken op deze voorzieningen, is het denkbaar dat zij vroeg of laat bij de overheid zal moeten aankloppen voor financiële steun, bijvoorbeeld voor een bijstandsuitkering. Als het gaat om het sparen voor een pensioen voor later door zzp'ers, bepleit ik een ZZP Pensioen dat leidt tot een verplichte minimale opbouw voor zzp'ers, met keuzevrijheid voor een eventuele hogere inleg, afhankelijk van de jaarlijkse omzet. Daarmee worden zzp'ers meer tegen zichzelf beschermd zonder dat er een wettelijke pensioenplicht wordt opgelegd.

Zzp'ers dienen bewust te kiezen of ze wel of niet een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, om te voorkomen dat partner (en eventuele kinderen) achterblijven met grote financiële zorgen. De economische crisis van de achterliggende jaren heeft de broosheid van het ondernemerschap aangetoond. Daarom is het aan te raden om in goede tijden buffers op te bouwen voor eventueel mindere tijden. Ondernemers zijn dan beter in staat om zich staande te houden in het geval het een keer tegenzit.

Ondernemerschap is een keuze voor eigen verantwoordelijkheid, ook voor wat betreft het wel of niet verzekeren van risico’s. Als het gaat om de groep die zich niet verzekert, gaat het in veel gevallen om een bewuste keuze. Bijvoorbeeld wegens gewetensbezwaren, voldoende eigen vermogen of een partner met inkomen. Daarnaast is er een groep ondernemers die zich onvoldoende bewust is van de risico’s van het onverzekerd zijn. Ik pleit voor meer bewustwording op dit gebied.

Meer weten over onze visie op zelfstandig ondernemers? Lees hier meer.

 Chris Baggerman is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid. Reageren? Laat hieronder een reactie achter of stuur een mail naar Chris Baggerman: reageren@rmu.nu.Delen