• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Brush Ridderkerk sluit deuren

01 FEBRUARI 2018

RMU geschokt door omvang

Brush HMA heeft werknemers, vakorganisatie en de ondernemingsraad laten weten voornemens te zijn de locatie in Ridderkerk te gaan sluiten. Voor een heel beperkte groep medewerkers zal werk voorhanden blijven op een andere locatie. Voor 166 medewerkers betekent dit het einde van hun dienstverband met Brush. De RMU is geschokt door de omvang van de gevolgen van de sluiting en teleurgesteld dat de werkgever geen toekomst meer ziet in dit bedrijf.

Wat is er aan de hand bij Brush en in de markt?

Het was al langer bekend dat de markt van de generatoren nog altijd niet gunstig is. Ook concurrenten als Siemens en GE hebben omvangrijke reorganisaties afgekondigd. Toch is er de afgelopen periode met veel inzet door de medewerkers en leidinggevenden gewerkt aan mogelijkheden binnen deze markt. Er werd gewerkt aan nieuwe modellen die potentieel zouden moeten bieden. Ook werd er aandacht gevraagd voor een goede en gedegen Sales-afdeling.

Maar dat blijkt niet genoeg geweest te zijn?

Alle vernieuwingen blijken voor de moeder (in Engeland) geen aanleiding geweest te zijn om de organisatie te behouden.
Brush HMA is een van de bedrijven van investeringsmaatschappij Melrose die de afgelopen maand ook interesse heeft getoond in GKN (waar ook Fokker onder valt). Bij GKN heeft men met miljarden een poging tot vijandelijke overname van de aandelen gedaan. Het hoeft geen uitleg dat zowel bij de vakorganisaties, als zeker bij de medewerkers, dit verschil in benadering pijnlijk is. Brush heeft miljoenen nodig om overeind te blijven, terwijl er nu miljarden worden uitgetrokken voor een andere overname.

Waarom nu?

Medewerkers vragen al sinds vorig jaar om duidelijkheid in hun situatie. In december is om die reden nog een petitie, ondertekend door het overgrote deel van de medewerkers, naar Engeland gestuurd om te vragen om snelle duidelijkheid.
Vandaag is die duidelijkheid gekomen, maar de boodschap was heftiger dan iemand vooraf had ingeschat. Voor vele gezinnen in Ridderkerk en omgeving breekt een spannende en moeilijke tijd aan.

Wat gaat er nu gebeuren?

Door de werkgever is aangegeven dat hij wel in gesprek wil met de gezamenlijke vakorganisaties om te komen tot een Sociaal Plan waarin volgens werkgever ‘ontslag- en stimuleringspakketten, hulp bij het vinden van ander werk, enz.’ aan de orde moet komen.

Wat gaat de RMU doen?

De vakorganisaties zullen, samen met de ondernemingsraad, ook heel kritisch gaan kijken naar (bijvoorbeeld) de opmerking van werkgever dat er geen herstel in de vraag verwacht wordt. Het personeel is verdrietig en heel boos dat een bedrijf door de aandeelhouder zo behandeld wordt. Eerst dient onderzocht te worden of er daadwerkelijk geen markt meer zou zijn en waarom er gekozen wordt voor sluiting van de vestiging in Nederland (en Engeland) en niet in Tsjechië. Feitelijk gebeurt er nu wat elders in de regio ook gebeurd is: het laten verdwijnen van een stuk maakindustrie. Hiermee verdwijnt er een brok kennis uit de regio, die gevolgen zal hebben voor de innovatieve kracht van de Nederlandse industrie.

De RMU zal naast de medewerkers staan in hun strijd voor behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid en het liefst ook het behoud van dit prachtige bedrijf.

Om deze reden zal op zeer korte termijn ook met de kaderleden en de overige leden binnen het bedrijf een gesprek gevoerd gaan worden. Samen zal dan bepaald worden hoe wij de komende periode de onderhandelingen met de werkgever zullen gaan voeren en wat de inzet daarbij is.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen