• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Cao CelaVita biedt kansen voor toekomst

12 NOVEMBER 2014

Een principeakkoord voor een nieuwe bedrijfs-cao dat de vakorganisaties vorige week bereikten met aardappelverwerker CêlaVíta in Wezep, betekent mogelijk een doorbraak voor de positie van uitzendkrachten bij veel andere bedrijven.

Veel cao-besprekingen zitten al maanden in een impasse vanwege de wens van werkgevers om een (lager betaalde) instaptrede voor uitzendkrachten in te voeren. Daarmee willen die een afspraak tussen de bonden en de uitzendbranche omzeilen dat uitzenkrachten vanaf 1 april 2015 betaald moeten worden volgens de loonschalen uit de cao van het inlenende bedrijf.

Met CêlaVíta is nu afgesproken dat er een tijdelijke instaptrede komt, die per 1 april 2017 weer vervalt. De instaptrede mag maximaal zes maanden worden toegepast, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging. Tegelijk is afgesproken dat binnen drie jaar de jeugdschalen uit de cao verdwijnen, waardoor jongeren in de toekomst hoger worden ingeschaald.

Verder zijn FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en RMU met CêlaVíta overeengekomen dat de lonen bij het bedrijf met ingang van 1 januari 2015 met 2 procent omhoog gaan. Ook krijgen de medewerkers een eenmalige uitkering van 0,25 procent over het jaarsalaris van 2014 en zijn er afspraken gemaakt over faciliteiten voor opleiding en scholing.

Gedurende de looptijd van de nieuwe cao wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een zogenoemde 80/90/100-regeling voor medewerkers die dicht bij de pensioengerechtigde leeftijd zitten. Dit betekent dat oudere werknemers bij 80 procent werken, 90 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw behouden.

Ik ben tevreden over het bereikte resultaat. Belangrijk is dat we de patstelling die aan veel cao-tafels heerst bij CêlaVíta hebben doorbroken door realistische afspraken te maken over de instaptrede in combinatie met het op termijn afschaffen van de jeugdschalen. De overeengekomen loonstijging is volledig in lijn met onze eigen nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2014. Daarom leg ik met een gerust hart dit akkoord positief voor aan onze leden.

Lees hier het artikel van het RD en bekijk hier het dossier van CêlaVíta.

Gerro de Jager is juridisch medewerker collectieve belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een reactie achter of stuur een mailtje naar Gerro de Jager: reageren@rmu.nu
Delen