• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Cao-akkoord Schippersinternaten bereikt

04 OKTOBER 2017

De RMU, FNV en CNV hebben overeenstemming bereikt met de werkgevers (NEVIS) over een nieuwe cao bij de Schippersinternaten tot 1 juli 2019.

Bereikte punten

  • De lonen gaan in twee stappen (met terugwerkende kracht per 1 juli 2017 en per 1 juli 2018) met 3,65 procent omhoog.
  • In november dit jaar krijgen de werknemers daar bovenop nog een éénmalige uitkering van 1 procent en op 1 april 2019 een éénmalige uitkering van 0,75 procent.
  • De versobering van het 3e WW-jaar wordt gerepareerd.
  • Jaarlijks wordt 1,5 procent van de loonsom aangewend voor loopbaanontwikkeling. Tenminste iedere twee jaar dient de werkgever een loopbaangesprek te voeren met de medewerker en dienen er afspraken gemaakt te worden inzake een loopbaanontwikkeling, eventueel buiten de Schippersinternaten.
  • De in de cao 215-2017 afgesproken versobering van het buitengewoon verlof wordt teruggedraaid.


De RMU is uitermate content met de gemaakte afspraken en zal deze met een positief advies voorleggen aan haar leden. Er is een verantwoorde loonstijging afgesproken waardoor ook werknemers in de Schippersinternaten meer te besteden krijgen. Ook het terugdraaien van de versobering van het bijzonder verlof stemt mij tot tevredenheid. Dat was een in de vorige cao gemaakte ‘weeffout’, die nu hersteld wordt. De werkgevers hebben zich hierin loyaal opgesteld.

Zie ook:

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen