• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Cao-onderhandelingen Groothandel Groenten en Fruit vastgelopen

06 OKTOBER 2014

De werkgevers in de Groothandel Groenten en Fruit en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de RMU hebben de achterliggende dagen, ondanks intensieve onderhandelingen, geen akkoord kunnen bereiken voor een nieuwe cao in de branche. Een adempauze tot 1 december zou uitkomst moeten bieden.

Ik ben teleurgesteld. De onderhandelingen lijken muurvast te zitten, dat is slecht voor de branche vanwege de te verwachten onrust en voor de medewerkers aangezien de looptijd van de cao op 30 juni jl. is afgelopen. Werkgevers willen daarnaast in de cao een loonschaal opnemen, die het mogelijk moet maken om nieuwe tijdelijke werknemers van 23 jaar lager te belonen dan de werknemers in vaste dienst. Vakorganisaties hebben in de ABU cao voor uitzendkrachten geregeld dat uitzendkrachten vanaf 1 januari 2015 beloond moeten worden middels de inleners-cao in casu de cao voor de Groothandel Groenten en Fruit. De werkgevers, vertegenwoordigd door FrugiVenta, willen deze afspraak om zeep helpen door te proberen afspraken te maken die op termijn ook slecht uitpakken voor werknemers met een vast contract. Werkgevers zijn voortdurend bezig om de kosten te drukken door steeds meer uitzendkrachten, ten koste van vaste krachten, in dienst te nemen tegen een lagere beloning. Als hier geen halt toe geroepen wordt zullen er op termijn slechts uitsluitend uitzendkrachten werkzaam zijn in de sector. Nu werkt al 44 procent van de werknemers via een uitzendconstructie in de sector Groothandel Groenten en Fruit. Dat is een kwalijke ontwikkeling, die we met z’n allen niet moeten willen.

Chris Baggerman is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail naar Chris Baggerman: reageren@rmu.nu
Delen