• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Cao-overleg Groothandel Groenten en Fruit vastgelopen

04 JULI 2017

De onderhandelingen voor een nieuwe cao in de Groothandel Groente en Fruit (15.000 werknemers) zijn gisteren vastgelopen. Vakorganisaties RMU, FNV Handel en CNV Vakmensen wilden een loonsverhoging van 4,5 procent in twee jaar (1 januari 2017 - 31 december 2018), terwijl werkgeversorganisatie GroentenFruit Huis een loonsverhoging van 3 procent voorstelde. De onderhandelingen zijn opgeschort tot augustus dit jaar.

RMU-onderhandelaar Chris Baggerman reageert teleurgesteld: “Werkgevers moeten nu eens over de brug komen met een verantwoorde salarisstijging. Ook gezaghebbende instituties als het Internationaal Monetair Fonds (IMF), De Nederlandsche Bank (DNB), het Centraal Plan Bureau (CPB) en minister Dijsselbloem (Financiën) pleiten hier al maanden voor. Bovendien wachten duizenden werknemers al sinds begin dit jaar op een nieuwe cao.”

Verantwoorde loonwens

De inzet, namelijk 2,25 procent bij een éénjarige cao, is in lijn met de jaarlijkse loonwens van de RMU. Werkgeversorganisatie AWVN meldde deze week dat de gemiddelde contractloonstijging schommelt tussen de 1,4 en 1,9 procent, maar dat de meest gemaakte loonafspraak op dit moment 2 procent is.

Zondagstoeslag niet verlaagd

De werkgevers wilden in eerste instantie ook de toeslag voor het werken op zondag verlagen, maar dat voorstel is van tafel gehaald. In ruil hiervoor gaan werkgevers een pilot instellen om in twee jaar bij verschillende bedrijven de mogelijkheden te verkennen om de interne flexibiliteit in roosters te vergroten. Baggerman is hier blij mee. “De RMU vreest dat verlaging van de zondagstoeslag op den duur het recht om zondagswerk te weigeren in gevaar brengt.”

Duurzame inzetbaarheid

Verder stelden de werkgevers voor om alle werknemers vanaf vijf jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd de mogelijkheid te geven om, in ruil voor het afschaffen van hun leeftijdsverlof en diensttijdverlof, 80 procent te gaan werken tegen 92,5 procent loon en 100 procent pensioenopbouw. Baggerman: “Dit mooie voorstel geeft hoop dat we er in augustus wel uitkomen.”

Lees ook: Overleg cao groentehandel in impasse (Reformatorisch Dagblad)


Meer informatie? Neem contact op met Chris Baggerman, coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU.

Delen