• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Column Jan Kloosterman: Sociale duurzaamheid

18 MAART 2020

In korte tijd is er veel veranderd door de Corona-crisis. Het duizelt je van de impactvolle maatregelen die elkaar in snel tempo opvolgen. Het wordt stil om je heen terwijl iedereen van alles denkt en voelt. Stille straten en innerlijk stormachtige tijden.

Het werk van cruciale banen moet doorgang hebben. Daarmee vragen we als samenleving veel van hulpdiensten, professionals in de zorg en het onderwijs. Ook boeren en uitvaartondernemers werden aan de lijst met cruciale beroepen toegevoegd. Deze crisis raakt ondernemers. Sommigen hebben werk teveel en anderen moeten personeel ontslaan. De omstandigheden lijken te regeren en wij hebben het niet in de hand. Het is goed elkaar te wijzen op God die regeert. Hem loopt het niet uit de hand (psalm 91 en 93).

Tegenwoordig is het in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen. Je rekent dan in je onderneming met planet, people en profit. Bij duurzaamheid denken veel mensen aan groene energie, isolatie, het klimaat of het recyclen van materialen. Duurzaamheid raakt echter ook de manier waarop je omgaat met mensen. Vandaar de p van people. In het omgaan met mensen zijn we net zo goed geroepen om een goed rentmeester te zijn. De RMU staat daar voor en noemt dat ‘sociale duurzaamheid’. In een volgend nummer ga ik dieper in op wat dat betekent.

Waarom zouden we ons daar nu eigenlijk druk om maken? Het is goed als medewerkers weinig ziek zijn, hun werk goed doen en er ook nog eens plezier aan beleven. Dat helpt in een onderneming om onder aan de streep wat over te houden. Goed personeelsbeleid draagt daar aan bij. Toch is er meer over te zeggen. We zijn geschapen om de aarde te bebouwen en te bewaren. Daar dragen ondernemers als het goed is ook aan bij. Uiteindelijk gaat het om het dienen van dat doel. De vraag is hoe je als ondernemer praktisch invulling geeft aan het bewaren van de aarde. Dat is een spiegel voor elke ondernemer.

In het tweede hoofdstuk van de brief aan Filippi staat prachtig verwoord vanuit welke motieven we moeten werken. Ik citeer een gedeelte:
4 Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.
5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

Vers 4 roept ons op om dienstbaar te zijn. Dienstbaar voor onze naaste. De diepste motivatie hiervoor volgt in vers 5. Dienen in navolging van Christus Jezus. In deze Lijdenstijd denken we er aan dat Hij gekomen is om te dienen. Zijn dienen was ultiem en Hij gaf Zijn leven. Hij laat zich in met zondige mensen met als doel om zondaren zalig te maken. Lees en overdenk Zondag 1 en 10 van de Heidelbergse Catechismus nog eens.

Naar de overzichtspagina Corona & Ondernemers

Laat de RMU meer mensen helpen! Sluit u aan bij de RMU! 

 

Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen