• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Combineren zorg en werk steeds moeilijker

28 AUGUSTUS 2018

De helft van de werkgevers verwacht dat de combinatie van werk en mantelzorg de komende jaren meer problemen gaat geven, onder meer door de bezuinigingen op de zorg en de vergrijzing (De Volkskrant 28-08-18). De RMU noemt het nieuws alarmerend.

Het is belangrijk om mantelzorgers de ruimte te geven om zorg en werk zo goed mogelijk te combineren. Hoewel er diverse verlofregelingen zijn voor werkende mantelzorgers, is dit niet toereikend genoeg. De RMU pleit om te experimenteren met flexibele werktijden of het delen van verlofuren aan collega’s. Maar we moeten er nu voor waken dat werkgevers volledig moeten opdraaien voor de rekening van de bezuinigingen onder de noemer van participatiesamenleving.

Eerlijke fiscale behandeling

Het is bovendien van groot belang dat de overheid de mantelzorger niet afstraft. Huishoudens die ervoor kiezen dat één van de partners weinig of helemaal geen betaalde arbeid verricht om (mantel)zorg te kunnen verlenen, worden fiscaal nog steeds gestraft in plaats van aangemoedigd. Deze groep betaalt substantieel meer belasting dan tweeverdieners. De RMU meent dat dit onrechtvaardig is. Door een eerlijker belastingstelsel op dit punt wordt het ook beter mogelijk om mantelzorg te bieden.

Mogelijkheden voor mantelzorgers

Voor degenen die mantelzorg bieden naast een betaalde baan zijn er regelingen. De RMU waardeert het positief dat er wettelijke mogelijkheden zijn, zowel voor betaald als voor onbetaald verlof. Omdat de huidige regelingen in de praktijk soms niet voldoen, vindt de RMU het belangrijk dat er ruimte komt voor experimenten, zoals het delen van verlofuren aan collega’s of dat er meer flexibiliteit in de arbeidsduur wordt gegeven.

Hulp vragen

Het is sterk aan te raden om op zware en moeilijke momenten om hulp te vragen of zelfs (tijdelijk) de zorgtaken op een lager pitje te zetten. Vaak is er op gemeentelijk niveau een loket waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en ondersteuning. Daarnaast zijn er plaatselijk ook kerkelijke en/of diaconale initiatieven om mantelzorg te delen met anderen.

Maatwerk

Intensieve mantelzorg vereist, ondanks de goede wettelijke regelingen, altijd uiteindelijk maatwerk. Overleg tussen werkgever en werknemer blijft dus altijd nodig, en dus een goed en welwillend overlegklimaat, alle wettelijke voorzieningen ten spijt.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen