• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Compagnonsverzekering

13 OKTOBER 2015

Als er binnen een onderneming wordt samengewerkt met één of meer vennoten, dan wordt het succes bepaalt door de samenwerking tussen hen. De continuïteit van de onderneming valt of staat ook met de inbreng en aanwezigheid van de vennoten.

Als een van de vennoten wegvalt door overlijden, zal in eerste instantie het gemis van de persoon worden ervaren. Op het moment dat de draad door de achterblijvende vennoot weer moet worden opgepakt, zal ook in zakelijk opzicht worden ervaren dat een medevennoot is ontvallen. De kennis, ervaring en inbreng zal worden gemist. Ook zal met de erfgenamen overleg moeten plaatsvinden hoe bijvoorbeeld het aandeel van de overleden vennoot moet worden afgerekend en /of zij het aandeel willen overnemen. Dan is het wel fijn als kan worden teruggevallen op afspraken (overnamebeding) die contractueel (bijvoorbeeld in een vennootschapscontract) zijn vastgelegd. Het doel van een dergelijk beding is dat de onderneming ongehinderd kan worden voortgezet. Als de nabestaanden er voor kiezen om de overblijvende vennoten uit te kopen, dan kan het zijn dat de onderneming niet voldoende middelen (geld) heeft om het aandeel in een keer uit te betalen.

Verzekering
Nu kan de achterblijvende vennoot proberen om een lening af te sluiten om het aandeel aan de nabestaande uit te betalen, maar de vraag is of die mogelijkheid er is. En als die mogelijkheid er is, dan zal de onderneming worden opgezadeld met rente- en aflossingsverplichtingen waarvan het maar de vraag is of deze kunnen worden opgebracht. De continuïteit kan dan in gevaar komen. Deze situatie had voorkomen kunnen worden door het risico van het overlijden van een medevennoot af te dekken door een zogenaamde compagnonsverzekering af te sluiten. Hierbij sluiten de vennoten een overlijdensrisicoverzekeringen op elkaar. Als een van de compagnons overlijdt, dan wordt een bedrag uitgekeerd voor de overblijvende vennoot.

Delen