• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

21 JANUARI 2020

Bij ieder ontslag op initiatief van de werkgever is de wettelijke transitievergoeding verschuldigd. Dus ook als sprake is van beëindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte. Dit wordt nog wel eens als onrechtvaardig ervaren, omdat de werkgever twee jaar lang het loon door heeft betaald en daarnaast kosten heeft gemaakt in het kader van re-integratie. Werkgevers kiezen er dan wel eens voor om geen ontslag te geven maar het dienstverband ‘slapend’ te houden. De werknemer verricht in dat geval geen werkzaamheden meer maar blijft wel in dienst bij werkgever, zodat er geen transitievergoeding hoeft te worden betaald. Met de compensatieregeling kan aan deze praktijk een einde worden gemaakt: er bestaat geen financiële reden meer om de transitievergoeding niet te betalen.

Vanaf april 2020: compensatie, ook met terugwerkende kracht

 • De compensatie kan bij het UWV worden aangevraagd vanaf 1 april 2020.
 • Voor het aanvragen van compensatie van de transitievergoeding vult u een digitaal formulier in. Dit formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april 2020 in het werkgeversportaal op uwv.nl. U logt met eHerkenning in op het werkgeversportaal.
 • Let op: heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan snel aan!
 • De aanvraag kan met terugwerkende kracht worden ingediend voor transitievergoedingen betaald vanaf 1 juli 2015.
 • De aanvraag moet binnen zes maanden na het betalen van de transitievergoeding worden ingediend.
 • Aanvragen met terugwerkende kracht moeten uiterlijk 30 september bij het UWV binnen zijn.
 • De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding die in werkelijkheid is betaald.
 • De manier waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, is niet van belang. Ook als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd, kunt u in aanmerking komen voor de compensatie.
 • Het UWV heeft een beslistermijn van acht weken op een aanvraag tot compensatie. Voor aanvragen met terugwerkende kracht geldt een aangepaste beslistermijn van zes maanden.

 

Gegevens verzamelen

Het is belangrijk dat u aan het UWV kunt laten zien dat u aan de voorwaarden voldoet. Zorg er dus voor dat u de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag, alvast verzamelt en goed bewaart. Denk hierbij aan:

 • de arbeidsovereenkomst
 • een vaststellingsovereenkomst of ontslagvergunning van het UWV
 • de loonstroken
 • de berekening van de transitievergoeding
 • betaalbewijs van de transitievergoeding

Vraag tijdig aan!

Als u de aanvraag rond 1 april 2020 kunt doen, weet u in elk geval dat u de betaalde vergoeding zo snel mogelijk terug krijgt. De verwachting is wel dat dit alsnog even zal duren omdat er veel aanvragen binnenkomen over de afgelopen jaren, maar dan kunt u maar beter vooraan in de rij staan. Agendeer de compensatieaanvraag dus tijdig!

Hulp nodig?

Heeft u hierbij hulp nodig? Neem contact op met de RMU.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen