• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Compensatie werkgevers bij ontslag na ziekte

05 JULI 2018

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De RMU vindt dit een aanzienlijke verbetering voor werkgevers, zonder benadeling van werknemers.

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is de transitievergoeding ingevoerd: de verplichte ontslaguitkering in alle ontslagsituaties. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer na twee jaar ziekte wil ontslaan (een keuze die hij zelf niet wil of zoekt) soms te maken krijgt met een zeer hoge ontslagvergoeding als zo’n werknemer heel lang in dienst was geweest. Sindsdien krijg je soms onwenselijke situaties dat werkgevers hun werknemer na twee jaar ziekte niet ontslaan, maar het dienstverband slapend houden: de werknemer werkt niet meer, de werkgever betaalt geen loon meer, maar de arbeidsovereenkomst bestaat nog steeds. Frustrerend voor de werknemer: hij kan de werkgever niet verplichten om hem te ontslaan, en zo loopt hij een vergoeding mis. Frustrerend voor de werkgever: als de werknemer over X jaar opeens weer op de stoep staat en zich beter meldt.

Werkgevers worden daarom gecompenseerd voor de vergoeding die betaald wordt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover. Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen