• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Conflict bij Jumbo. Einde cao?

26 APRIL 2017

Eind april maakte Jumbo bekend te stoppen met de onderhandelingen over de cao Logistiek. Volgens Jumbo willen de vakbonden niet constructief praten over de totstandkoming van een nieuwe cao. De lonen in de distributiecentra van Jumbo liggen, naar eigen zeggen, hoger dan elders in de sector.

Jumbo geeft aan dat vorig jaar met de vakbonden FNV en CNV de afspraak is gemaakt om daar wat aan te gaan doen. Nu willen de vakbonden, volgens Jumbo, niets meer weten van die afspraak. Omdat de vakbonden weigeren om aan tafel te komen heeft Jumbo besloten niet meer verder te praten met de vakbonden, maar een eigen arbeidsvoorwaardenregeling te gaan afsluiten met de ondernemingsraad (OR), waarbij goed geluisterd zal worden naar de wensen van het personeel. Het vertrouwen in de vakbonden is weg bij de directie van Jumbo.

Is dit het begin van het einde van de cao?
Dat is maar zeer de vraag. Nog steeds biedt de cao toegevoegde waarde. Het creëert duidelijkheid en rust op de arbeidsmarkt en is een instrument om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen.

Van belang is daarbij dat de onderhandelende partijen moeten durven luisteren naar de argumenten en belangen van de ander. Als partijen niet meer open staan voor elkaars argumenten wordt het vinden van een oplossing lastig.

De RMU maakt zich wel zorgen over de ontwikkelingen en welke kant dit verder op zal gaan. Lukt het Jumbo om de vakbonden buiten de deur te zetten en de rust in de organisatie te laten weerkeren, dan is de kans aanwezig dat andere werkgevers dit gedrag gaan kopiëren en ook stoppen met het afsluiten van cao’s.

De RMU is principieel tegen het stakingsmiddel. Op grond van het harmoniemodel geloven we er in dat de oplossing gevonden moet worden in het blijven praten met elkaar en het open staan voor elkaars argumenten. Alleen op die manier kan er recht worden gedaan aan wederzijdse belangen.

Gerro de Jager
Gerro de Jager is juridisch medewerker Collectieve Belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Gerro de Jager een mail: reageren@rmu.nu.
Delen