• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden

Continurooster

15 DECEMBER 2015

Lange pauzes tussen de middag waarbij de kinderen thuis gaan eten. In veel gezinnen is dat niet (meer) mogelijk omdat ouders overdag bijvoorbeeld werken. Daardoor blijven steeds meer kinderen tussen de middag op school eten. Het instellen van een continurooster verplicht leerlingen over te blijven en samen met de leerkracht of een vrijwilliger te eten waardoor het schoolprogramma korter en soepeler verloopt. Deze pauze is onderdeel van de schooltijd, de tijd dat leerlingen op school moeten zijn.

Schooltijden
Sinds 1 augustus 2006 mogen scholen zelf de lestijden bepalen, mits de 7520 lesuren (onderwijstijd) in acht jaar worden gegeven. Dit heeft te maken met de Wet flexibilisering schooltijden.
Als een school de schooltijden wil veranderen dient de school de ouders raadplegen zodat zij de kans hebben iets over deze wijzigingen te zeggen. Hoewel het wel mogelijk is, hebben ouders geen stemrecht in de besluitvorming.

Het invullen van het continurooster kan op verschillende manieren. Dat kan door een vrije middag waarbij die dag niet op school gegeten wordt. Er kan ook gekozen worden voor schooltijden waarbij men iedere dag op dezelfde tijd begint en eindigt, het zogenaamde vijf-gelijke-dagenmodel.

Wat zijn de voor- en nadelen van het continurooster?

Voordelen

 • Door het continurooster is er na schooltijd meer aaneengesloten tijd voor een zinvolle tijdsbesteding. Kinderen hebben ‘s middags na school meer tijd voor andere activiteiten dan voorheen. Leerkrachten hebben meer tijd voor vergaderingen en lesvoorbereiding;
 • Samen overblijven bevordert het gemeenschapsgevoel bij kinderen. Het wordt als een onderdeel van de schooltijd beschouwd en daarmee wordt het onderwijs meer dan alleen lezen, rekenen, taal;
 • Leerkrachten geven aan de leerlingen tijdens de pauze vaak op een andere manier te leren kennen en dat als positief te ervaren;
 • Er is sprake van eenzelfde pedagogische aanpak tijdens de lessen en in de pauze, doordat er bij een continurooster in de regel samen met de leerkracht wordt gegeten en niet met (vrijwillige) overblijfkrachten. In dit laatste geval is vaak sprake is van wisselende gezichten en een wisselende aanpak;
 • Een verkorte, aaneengesloten schooldag op de basisschool sluit beter aan bij het systeem dat het voortgezet onderwijs hanteert. Voor de kinderen uit de hogere groepen kan dit de overstap naar het voortgezet onderwijs vergemakkelijken;
 • Een continurooster komt de veiligheid ten goede omdat de kinderen minder vaak door het verkeer hoeven. De onveilige situatie rond de school in verband met het halen en brengen van de kinderen, wordt beperkt tot twee in plaats van vier maal per dag;
 • Voor werkende ouders is het continurooster gunstiger dan de onderbroken schooldag, omdat ouders buitenshuis kunnen werken zonder tussen de middag hun kinderen op te moeten vangen of opvang te moeten organiseren;
 • Voor alle kinderen geldt eenzelfde situatie, alle kinderen ‘blijven over’ en er is zo geen onderscheid tussen kinderen die overblijven en kinderen die niet overblijven;
 • Er zijn geen kosten voor ouders (bij een continurooster kunnen ouders niet verplicht worden te betalen voor het overblijven).
 • Voor de school is het vaak moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden voor het overblijven, dit probleem wordt (deels) ondervangen door de invoering van een continurooster.

Nadelen

 • De invoering van een continurooster heeft nogal wat consequenties voor de organisatie van de school (onder andere in verband met de arbeids- en rusttijdenregeling en pauzeregeling uit de cao);
 • Door het continurooster worden kinderen ‘verplicht’ tot overblijven, wat voor sommige huishoudens ingrijpend is voor het programma van de maaltijden thuis;
 • Veel ouders die geen baan hebben, parttime werken of vrijwilligerswerk doen, voelen hun taak als ouder ‘uitgehold’, omdat zij het contact met hun kinderen tussen de middag missen;
 • Een continurooster kan in de eerste weken vermoeiend zijn voor kinderen alhoewel de praktijk leert dat ze er gauw aan gewend zijn;
 • Als de organisatie alleen op de leerkrachten neerkomt, betekent een continurooster een behoorlijke taakverzwaring, ook kunnen zij de pauzes niet meer gebruiken voor lesvoorbereiding;
 • Niet alle scholen beschikken over goede ruimtes om de kinderen op te vangen bij regenachtig weer.

Wat vindt u? Stem op de poll.

-------------------------------------------------------

Bronnen
http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/133203-de-voor-en-nadelen-van-een-continurooster.html  
http://www.deromte.nl/assets/Uploads/Docs/Subsite-20/000-Brochure-continuroosters-Ouders-en-Co.pdf 

Delen