• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Coronavirus een force majeure?

13 FEBRUARI 2020

Wat? Gaat de RMU op de Franse toer door ingewikkelde woorden uit de Franse taal te gebruiken? Nee hoor, maakt u zich niet ongerust; de RMU blijft gewoon nuchter Hollands. De term ‘force majeure’ is niets meer of minder dan een juridisch term die aangeeft dat er sprake is van een overmachtssituatie. Overmacht kan er voor zorgen dat een partij zijn verplichtingen niet kan nakomen en dat van die partij in principe geen schadevergoeding kan worden gevorderd.

Coronavirus

Momenteel is dit begrip weer actueel door het coronavirus. Zo kwam onlangs in het nieuws dat een wereldwijde tentoonstelling niet doorging omdat men bang was dat daar het virus zou worden overgedragen op bezoekers die de besmetting vervolgens zouden meenemen naar hun eigen land. Het gevolg van deze beslissing was dat verschillende partijen financiële schade leden. De vraag is of het haalbaar is om de organisatie van de wereldtentoonstelling aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Of zou de organisatie zich met gemak kunnen beroepen op overmacht?

In de wet staat –kort gezegd- dat een partij een tekortkoming niet kan worden aangerekend als het niet zijn schuld is. Zo is het voorstelbaar dat een beroep op overmacht haalbaar is als een internationale groothandel door brand zijn pand in rook ziet opgaan en daardoor geen producten meer kan leveren. Dat ligt ook voor de hand als diezelfde groothandel niet meer kan leveren aan een klant in het buitenland waar kort daarvoor oorlog is uitgebroken. Maar hoe ligt dat als die groothandel te maken krijgt met beslaglegging op zijn wagenpark doordat hij de facturen van een leverancier niet betaalt? En hoe zit het als zijn verouderde software crasht en het bedrijf daardoor plat komt te liggen? U voelt wel aan dat er een wezenlijk verschil is tussen de eerste en laatste twee genoemde voorbeelden. In de eerste twee kan de groothandel er weinig aan doen, bij de laatste twee zou je kunnen zeggen dat het (voor een deel) eigen schuld is.

Wanneer beroep op overmacht?

In de wet wordt niet precies beschreven wanneer iets onder overmacht valt. Het is dan ook aan te raden om dit in een contract of in algemene voorwaarden te specificeren. En of een algemeen wettelijk beroep op overmacht kan slagen, hangt echt af van de omstandigheden.

Joakim Rottiné
Joakim Rottiné is Adviseur ondernemers bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Joakim Rottiné een mail: reageren@rmu.nu.
Delen