• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

CPB: Belastingdruk eenverdiener neemt toe

15 FEBRUARI 2018

De belastingdruk voor eenverdieners is in het afgelopen decennium sterk opgelopen en zal in de toekomst nog verder toenemen, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald. De belastingdruk voor eenverdieners wordt in de toekomst zelfs hoger dan die voor tweeverdieners. Dit is opmerkelijk, omdat eenverdieners een lager bruto inkomen hebben. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag verschenen publicatie ‘Eenverdieners onder druk’.

Bron: CPB

Naast een rechtvaardige inkomensverdeling streeft de overheid ook naar een efficiënt belastingstelsel. Maar ook in termen van efficiency verkent het fiscale beleid de grens. Een hogere belasting voor eenverdieners met jonge kinderen kost de overheid inmiddels zelfs geld.

De overheid kan de belastingdruk op eenverdieners verlagen door een verhoging van het kindgebonden budget of het introduceren van een overdraagbare algemene heffingskorting voor stellen met jonge kinderen. De overheid kan de belastingdruk op tweeverdieners verhogen door een verlaging van de combinatiekorting of de kinderopvangtoeslag. Al deze maatregelen leiden echter wel tot lagere arbeidsparticipatie en minder economische zelfstandigheid, vooral van vrouwen.

Het afgelopen decennium stond het fiscaal beleid in het teken van meer arbeidsparticipatie, individualisering en de economische zelfstandigheid van de vrouw. De keerzijde hiervan is dat de verschillen in inkomen tussen een- en tweeverdieners zijn opgelopen. Dit verschil loopt in de toekomst verder op.

 

Werkelijk ongehoord

RMU-voorman Peter Schalk vindt het nieuws werkelijk ongehoord. "Al jarenlang wordt erop gehamerd dat de belastingdruk voor eenverdieners oneerlijk is. Dit CPB-rapport bevestigt dit beeld en laat zien dat de overheid met haar fiscale afstraffingen ver doorgeschoten is. Waarom bemoeit de overheid zich met de verdeling van werk en zorg binnen het gezin?"

De RMU hoopt op maatregelen, ook nu het economisch voor de wind gaat, om tot een eerlijke belastingdruk te komen voor eenverdieners.

Lees ook: CPB: grens bereikt in belastingdruk eenverdiener (Reformatorisch Dagblad, 15 februari 2018)

Delen