• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

De alternatieve troonrede van de RMU

20 SEPTEMBER 2016

Leden van de RMU,

Nederland heeft weer vaste grond onder de voeten gekregen en de crisis ligt achter ons. Er is veel om trots op te zijn. Natuurlijk zijn er de schaduwen van terrorisme, instabiliteit, onzekerheid en andere grote en kleine reële problemen. Maar, tegenover deze schaduwen, staan toch ook wel een heleboel lichtpuntjes. Er is van iedereen veel gevraagd. En het resultaat mag er zijn. De verwachte groei – en dan gaat het natuurlijk om economische groei – is in 2017 1,7 procent, het begrotingstekort daalt en de staatsschuld gaat richting 60 procent van ons nationale inkomen.

Alsof dat nog niet genoeg is, krijgt bijna iedere Nederlander er in 2017 koopkracht bij. Natuurlijk krijgt niet iedereen evenveel. Jonge, gezonde stellen die allebei hard werken krijgen wat meer. Hardwerkende Nederlanders zonder betaalde baan krijgen iets minder. Daar kunt u op mopperen, maar u mag blij zijn dat u iets krijgt. Eigenlijk kon het namelijk niet. Als er in 2017 geen landelijke verkiezingen waren geweest, was er dan ook geen sprake geweest van dit voortijdige verkwanselen van mogelijke begrotingsruimte. Iedereen weet dat het nu veel verstandiger was geweest om het tekort te verkleinen, de torenhoge staatsschuld echt af te lossen en gericht te gaan investeren. Voor veel kiezers zijn dit echter onzichtbare maatregelen. Politiek leek het ons dus verstandiger om gewoon handje-contantje geld weg te geven.

Het is een cliché, maar het dak moet je repareren als de zon schijnt. De RMU roept daarom op tot financiële discipline. Schulden aflossen en geld apart zetten om recht en gerechtigheid te kunnen doen. Zowel in binnenland als ver daarbuiten is op dat punt nog een wereld te winnen. Het lijkt echter een gewoonte te worden om iedere financiële ruimte altijd direct weer uit te geven. Nu het economische zonnetje voorlopig nog een heel waterig zonnetje is, kan dit voor de kiezer weleens een kostbaar koekje van eigen deeg worden.

Koopkracht
Natuurlijk, de koopkracht van consumenten is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. De RMU is er dus voor om de koopkracht te laten toenemen. Dit moet echter via het pad van economische groei en verhoging van salarissen. Kritisch is de RMU op de fiscale kunstgrepen die nu opnieuw worden toegepast om iedere Nederlander er in 2017 op vooruit te laten gaan.

Wat de koopkrachtcijfers bovendien laten zien is dat de kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners opnieuw toeneemt. Dit is uiterst kwalijk, mede omdat de overheid hiermee treedt in de vrije keuze van mensen rondom de verdeling van zorg en werk. Positief is dat 50 miljoen euro is gevonden voor mensen die door chronische ziekte niet kunnen werken, maar dit is volstrekt onvoldoende. Het merendeel van de eenverdieners is hiermee helemaal niet geholpen.

De RMU pleit er al langer voor om de gelden van de kinderopvang eerlijk te verdelen over alle gezinnen via een verhoging van de kinderbijslag. Dit geeft direct extra financiële ruimte aan alle gezinnen en daarmee ruimte voor het maken van eigen keuzes. Bovendien is dit een extra ondersteuning van de koopkracht.

Investeer in werk
Ondanks lichte economische groei, blijft de werkeloosheid hoog. Er zijn ingrijpende investeringsplannen nodig om duurzame economische groei aan te wakkeren en het verdienvermogen te versterken. Het zou wijs zijn om juist nu hierop te investeren.

Aansluitend hierop is het nodig om echt werk te maken van een hervorming van het belastingstelsel. De huidige belastingspaghetti werkt oneerlijke praktijken in de hand en is onnodig complex. De RMU is daarom voorstander van een sociale vlaktaks.

Kloof
Uit cijfers van het CPB en SCP blijkt dat er op allerlei fronten sprake is van een toenemende kloof. Hierbij gaat het niet alleen om de kloof tussen arm en rijk, maar ook tussen hoger en lager opgeleiden en jongeren en ouderen op de arbeidsmarkt. In een rijk land als Nederland is dat een schrijnende werkelijkheid die oplosbaar is. Goede en voor iedereen toegankelijke scholingsmogelijkheden zijn daarbij cruciaal. De RMU is daarom voor meer scholingsmogelijkheden, juist ook voor lager opgeleiden. Ontwikkelingen rond de scholingsaftrek volgt de RMU daarom kritisch.

Al met al is er het komende jaar heel veel te doen. De keuzes, woorden en daden van de vele ambtenaren, politici en bestuurders van ons land zijn daarbij cruciaal. Net als gewone mensen, zijn ze allemaal feilbaar. Ze zullen daarom fouten maken, domme dingen doen, onbegrijpelijke keuzes maken en onzinnige beloftes doen. En juist daarom verdienen ze niet alleen onze steun en ons vertrouwen, maar vooral ons aller gebed.

Foto: Wikimedia ©

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen