• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

De meewerkende partner

22 JANUARI 2020

Veel ondernemers worden bij de bedrijfsvoering geholpen door hun partner. Dit kan gaan om licht administratieve werkzaamheden die slechts een uur per week in beslag nemen tot werkzaamheden die vrijwel een volle werkweek betekenen. Als dat gebeurt op basis van vrijwilligheid zonder dat daar een beloning tegenover staat, dan is het wellicht zinvol om te kijken naar de mogelijkheden die er op dat gebied zijn. Er zijn namelijk een aantal mogelijkheden om de meewerkende partner een vergoeding te geven. Er zijn dan wel er fiscale regels (lees: aftrekposten) waar u gebruik van kunt maken. Hieronder worden deze varianten in het kort toegelicht.

Meewerkaftrek

Als uw partner minimaal 525 uur per jaar in de onderneming werkzaam is en hij of zij ontvangt daarvoor geen vergoeding (of een vergoeding die lager is dan € 5.000,- per jaar), dan kan de meewerkaftrek worden toegepast. Met deze regeling kan een percentage van de winst worden afgetrokken zodat u per saldo minder belasting betaalt. Het percentage kan oplopen tot 4%. Deze optie is alleen realistisch als de partner (gemiddeld) 10 uur per week werkt.

Arbeidsbeloning lager dan € 5.000,-

Het is ook mogelijk om de partner een (reële) vergoeding te geven die maximaal € 5.000,- per jaar bedraagt. In dat geval kan de beloning niet van de winst worden afgetrokken. Daar staat tegenover dat de beloning voor de meewerkende partner niet als inkomen wordt gezien waardoor daar geen belasting over hoeft te worden betaald. Deze arbeidsbeloning kan worden gecombineerd met de meewerkaftrek.

Arbeidsbeloning hoger dan € 5.000,-

De arbeidsbeloning kan ook hoger zijn dan € 5.000,- per jaar. In dat geval is het wel aftrekbaar van de winst. ‘Nadeel’ is dat de partner wel inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen moet afdragen.

Arbeidsovereenkomst sluiten

U kunt met uw partner ook een ‘echte’ arbeidsovereenkomst sluiten. Het onverplichte karakter van een arbeidsbeloning is er dan van af en u moet uw partner op dezelfde manier behandelen als alle andere werknemers.

Samen ondernemer worden

Uw partner kan ook mede-eigenaar worden van uw onderneming door bijvoorbeeld van de eenmanszaak een vennootschap onder firma (vof) te maken. Deze optie is interessant als de partner dusdanig veel uren in de onderneming werkt zodat ook hij/zij voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur.

Meewerkend partner versus de eenverdiener

Zoals bekend is er al jaren een (politieke) discussie gaande over de - in ogen van velen oneerlijke – fiscale behandeling van eenverdieners. Als we het puur vanuit financieel oogpunt bekijken, is het interessanter als beide partners werken, al dan niet parttime. Door voor een van bovengenoemde varianten te kiezen, kan het nadeel van de fiscale behandeling van eenverdieners voor een deel worden weggenomen. Welke optie voor u het beste is, is in het algemeen lastig te zeggen. Het blijft maatwerk waar u het beste uw boekhouder of accountant in kunt betrekken. Tegelijk is het te hopen dat er in de toekomst een rechtvaardiger belastingstelsel komt dat het verschil tussen een- en tweeverdieners wegneemt.

Joakim Rottiné
Joakim Rottiné is Adviseur ondernemers bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Joakim Rottiné een mail: reageren@rmu.nu.
Delen