• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

De nieuwe cao Primair Onderwijs in het kort

26 JANUARI 2015

Begrijp ik het goed dat we in het primair onderwijs naar een veertig-urige werkweek gaan?
Dat is inderdaad het geval. Sinds de invoering van de jaartaak is gebleken dat het veel scholen nauwelijks lukt om de werkdruk echt goed aan te pakken. Dit kwam vooral door het gegeven dat het in de praktijk vrijwel onmogelijk bleek om veel werk in drukke perioden weer te compenseren door minder te werken in “rustiger” perioden gedurende het schooljaar. De CAO-partners hebben met de invoering van de 40-urige werkweek voor ogen de werkdruk beter zichtbaar te maken door het aantal taken in uren af te zetten tegen de totale beschikbare tijd in uren. Worden er totaal meer taken verricht dan er uren beschikbaar zijn op school? Dan moeten een aantal zaken goed worden overwogen. Wat moet er en wat kan er? En zijn er andere opties? Kunnen wellicht taken worden overgedragen aan ouders?

Gaat de arbeidsduur dan omlaag?
De maximale jaartaak blijft ongewijzigd: 1659 uur per jaar voor een fulltimer. De werktijdfactor 1,000 hoort voortaan bij een 40-urige werkweek. Voor parttimers geldt dat met ingang van 1 augustus hun benoemingsomvang voortaan ook wordt uitgedrukt in uren en minuten. Heeft u nu een werktijdfactor van 0,8536? Dan hoort daar in het komende schooljaar een benoeming bij met als omvang  34 uur en 8 minuten per week (met als jaartaak 1416 uur).

Maar hoe zit het dan met die werkdruk?
Het vakantieverlof wordt uitgedrukt in uren:  er bestaat recht op 428 uren (inclusief de feestdagen) vakantieverlof per jaar voor een fulltimer. Een werknemer heeft dus, inclusief de feestdagen, recht op 428 uur gedeeld door 40 uur (werkuren per week) 10,7 weken vakantie per jaar. Daartegenover werkt hij 52,14 (aantal weken per jaar) min 10,7 weken (aantal weken vakantie per jaar) 41,44 weken per jaar. Voor veel scholen betekenen deze 41,44 werkweken per jaar  een vermeerdering van het aantal werkweken. Hier zit dus de ruimte om de werkdruk meer te spreiden. Nee, voor de leerlingen verandert er niets, die blijven het gelijke aantal weken schoolvakanties houden. Maar voor het personeel verandert er wel iets: inderdaad zullen er ook tijdens schoolvakanties werkzaamheden verricht gaan worden.

Verder kent de CAO een nieuwe regeling die het mogelijk maakt om met instemming van de MR en het personeel in het kader van het taakbeleid over te gaan op het zogenaamde overlegmodel. In dit overlegmodel kan de grens van maximaal 930 uur lesgebonden taken  per jaar (voor een fulltimer) worden losgelaten (zodat er de mogelijk bestaat om leerkrachten die liever les geven dan andere taken te verrichten hierin tegemoet te komen) en kan de opslagfactor per lesuur (tijd voor voor- en nawerk) individueel worden vastgesteld.

Nog meer veranderingen?
Jazeker! De CAO maakt een flinke investering in professionalisering en persoonlijke ontwikkeling mogelijk. Iedere werknemer krijgt om te beginnen twee uur per week (zeg 80 uur per jaar) die hij mag besteden aan professionalisering, onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Startende leerkrachten krijgen de eerste drie jaar zelfs 40 uur extra. Deze uren moeten op de jaartaak in mindering gebracht worden. Verder krijgt iedereen een urenbudget van 40 uur per jaar voor persoonlijke ontwikkeling toegekend?

En als ik meer vragen heb?
Neem dan contact op met de RMU en vraag naar Jan Schreuders!

Delen