• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

De overeenkomst van opdracht

18 JULI 2016

Ondernemers zijn er wel eens een aangegaan zonder zich dat te realiseren: de overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht (hierna: OvA) is een overeenkomst waarbij de ene partij zich tegenover een andere partij verbindt om een opdracht uit te voeren.

Wettelijke regeling
De OvA wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 7:400 t/m 413) waar onder meer bepalingen staan over wat (niet) onder een OvA moet worden verstaan en wat mogelijkheden tot opzegging zijn. In artikel 7:400 staat omschreven wat niet onder een opdracht moet worden verstaan: het tot stand brengen van werk van stoffelijke aard (bijvoorbeeld een bouwwerk), het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personeel of zaken. Een OvA wordt niet altijd een OvA genoemd, maar wordt in het dagelijks gebruik vaak ‘overeenkomst’ of ‘contract’ genoemd.

Verschil met arbeidsovereenkomst
De OvA kan inhoudelijk veel overeenkomsten vertonen met de arbeidsovereenkomst, maar er zijn ook belangrijke verschillen zoals de afwezigheid van ontslagbescherming en het niet hoeven afdragen van loonheffingen door de opdrachtgever. Wel is het mogelijk dat ondanks dat partijen beogen een OvA met elkaar aan te gaan dat er toch een arbeidsovereenkomst is (ontstaan). Zo kan er ongemerkt een gezagsverhouding ontstaan doordat de opdrachtgever zich bemoeit met de uitvoering van de opdracht.

Delen