• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

De zzp’er en het pensioenakkoord

06 JUNI 2019

Op 5 juni hebben de Sociaal Economische Raad (SER) en minister Koolmees overeenstemming bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Belangrijke afspraken zijn gemaakt over het tijdelijk ‘bevriezen’ van de AOW-leeftijd, het voor zware beroepen mogelijk maken om eerder te stoppen met werken en een eerlijkere verdeling van lusten en lasten over de generaties. Ook ten aanzien van zelfstandige ondernemers zijn er afspraken gemaakt.

Pensioenopbouw

Alhoewel er voor zelfstandigen al mogelijkheden waren om pensioen op te bouwen, wordt het makkelijker om pensioen op te bouwen doordat u eenvoudiger toegang krijgt tot de pensioenfondsen. Iets wat eerder niet mogelijk was. Deelname aan een pensioenregeling wordt niet verplicht; de keuze ligt bij de ondernemer zelf. Omdat er geen verplichting komt, zal moeten worden afgewacht wat het effect zal zijn. De RMU is van mening dat het ook aan de overheid is om zelfstandigen op dit gebied voor te lichten en het belang van een appeltje voor de dorst onder de aandacht te brengen.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Er komt voor zelfstandigen de plicht om het risico van arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Door het verplichte karakter wordt de premie beter betaalbaar en worden ondernemers beschermd tegen de grote risico’s die ze lopen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoe een en ander er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk; daar zal nog een concreet wetsvoorstel voor moeten komen. Het kan zijn dat dit een aparte verzekering voor zelfstandigen wordt, of bijvoorbeeld een verzekering voor alle werkenden. Voor dat laatste heeft de RMU al eerder gepleit in de Nota Arbeidsvoorwaarden van 2019. Naar verwachting zal het wetsvoorstel in 2020 worden uitgewerkt. Wij zullen u daar te zijner tijd verder over informeren.

Wat de RMU betreft geeft het nieuwe pensioenakkoord blijk van de wens om voor zelfstandigen te zorgen. Ongetwijfeld zullen er ondernemers zijn die niet blij zijn met de verplichte verzekering. De RMU hoopt dat er dan ook goede regelingen komen die bovendien voor iedere zzp’er betaalbaar zijn.

Joakim Rottiné
Joakim Rottiné is Adviseur ondernemers bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Joakim Rottiné een mail: reageren@rmu.nu.
Delen