• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Definitief streep door Wet BIG II

09 OKTOBER 2019

Er gaat definitief een streep door het wetsvoorstel BIG II. Minister Bruins (Medische Zorg) legt de bal terug bij de verpleegkundigen en hun werkgevers die samen moeten overleggen hoe functiedifferentiatie dan wel moet plaatsvinden.

Bruins sluit hiermee aan op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan, die na de commotie onder de beroepsgroep over het wetsvoorstel BIG-II als verkenner is aangesteld om de wensen van de betrokken partijen te inventariseren. De partijen die de nu minister om tafel zal roepen, zijn vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers, beroepsvereniging V&VN en het BIG-II actiecomité.

Opluchting

Ook de RMU had in een brief aan verkenner Alexander Rinnooy Kan gepleit om de Wet BIG II te herzien. RMU-voorman Peter Schalk reageert daarom verheugd op het nieuws dat deze wet definitief van de baan is. "Het gezonde verstand heeft gezegevierd. Vanwege alle onduidelijkheid waarmee het voorstel gepaard ging, is dit voor verpleegkundigen een enorme opluchting."

Beroering

Minister Bruins heeft eerder al aangegeven, dat wat hem betreft een wettelijke verankering van functies niet de meest voor de hand liggende manier is om een onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleiden te regelen op de werkvloer. Dit wordt doorgaans geregeld tussen de werkgevers en werknemers, zoals dat ook in andere sectoren gebeurt. De gesprekken hierover hadden de afgelopen vier decennia niet het gewenste resultaat, waarop de betrokken partijen de minister hebben gevraagd dit onderscheid bij wet te regelen. Het daaruit voortvloeiende wetsvoorstel BIG-II leidde de afgelopen tijd tot veel beroering bij verpleegkundigen, die vreesden dat zij hun werk niet meer zouden mogen doen onder de nieuwe wet, of dat zij verplicht zouden moeten bijscholen.

Bron: Rijksoverheid

Delen