• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Dienen in crisistijd

16 MAART 2020

Beste mensen,

In korte tijd is er veel veranderd door de Corona-crisis. Het duizelt je van de impactvolle maatregelen die elkaar in snel tempo opvolgen. Het wordt stil om je heen terwijl iedereen van alles denkt en voelt. Stille straten en innerlijk stormachtige tijden. Voor veel medewerkers in de zorg neemt het werk nu juist toe. Zorg voor zieke medemensen staat volop in de aandacht. En terecht. Onderwijzers moeten onderwijs op afstand gaan organiseren. Het is behelpen en vraagt om veel creativiteit en organisatiekracht. Predikanten staan voor lege banken het Woord te verkondigen. Politie, ambulancepersoneel, mensen die werken in supermarkten en distributeurs moeten paraat staan en worden soms lang en voor ongewone taken ingezet.

Al dat werk wat jullie verzetten, doet er toe. Dank jullie wel! Er wordt niet alleen veel verwacht maar ook heel veel van jullie gevraagd. Weet dat we dat zien en meer waarderen dan we in woorden kunnen weergeven. Het is goed elkaar te wijzen op God die regeert. Hem loopt het niet uit de hand (psalm 91 en 93). Ook niet als Hij onze zonden straft en de gevolgen van zonden te merken zijn.

Vanaf vandaag werkt een hele groep mensen thuis. Vreemd om op die manier alleen te zijn. Het is een noodzakelijk en ingrijpende maatregel. En dat is niet voor niets. We doen het met z’n allen ergens voor. Het gaat om een gezamenlijke poging om verdere besmetting en verspreiding van het virus in te dammen. Ook dat is omzien naar je naaste om het grotere geheel te dienen.

Dienen daar gaat het ook nu om. In het tweede hoofdstuk van de brief aan Filippi (Fil. 2 : 1-8) staat prachtig verwoord vanuit welke motieven we moeten werken. Vers 4 roept ons op om dienstbaar te zijn. Dienstbaar voor onze naaste in navolging van Christus Jezus. In deze Lijdenstijd denken we er aan dat Hij gekomen is om te dienen. Zijn dienen was ultiem en Hij gaf Zijn leven. Als dat licht op ons werk valt, kennen we een motivatie die gevoed wordt door God en Zijn Woord. De Lijdenstijd in 2020 zal gekenmerkt worden door isolatie, angst en quarantaine. We mogen en moeten echter hoger zien op Hem Die Zelf gezegd heeft dat dit zal gebeuren en Die weet wat wij moeten doormaken.

Elkaar de hand schudden, is nu niet gewenst. Laten we daarom ‘duimen’. Een dikke duim voor iedereen die meehelpt door thuis te werken of een cruciaal beroep uit te voeren.

Van harte wens ik je zegen, moed, gezondheid en inzicht toe in al het (thuis)werk!

  • Lees en overdenk Zondag 1 en 10 van de Heidelbergse Catechismus
  • Christus kwam naar deze wereld om ook onze ziekten te dragen (Jes. 53:4). Hij laat zich in met zondige mensen met als doel om zondaren zalig te maken. Overdenk dit eens met het oog op de Corona-crisis.
  • Ontvang je graag aan het begin van een week thuiswerken een korte Bijbelstudie? Meld je dan via deze link aan.

 

Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen