• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Dit betekent de Miljoenennota voor ondernemers

19 SEPTEMBER 2019

Op Prinsjesdag heeft de regering een begroting samengesteld voor 2020. Deze maatregelen hebben ongetwijfeld gevolgen voor u als ondernemer. De RMU heeft er zeven stuks uitgelicht en zet ze voor u op een rij.

1. De zelfstandigenaftrek wordt in 8 jaar tijd afgebouwd van 7280 tot 5000 euro. De RMU begrijpt dat dit voor de echte zelfstandigen geen leuke maatregel is, zeker als je met behulp van deze aftrekpost net je boterham kunt verdienen. Maar op termijn is deze ingreep wel noodzakelijk om tot het gelijk speelveld te komen in alle situaties waarin mensen arbeid aanbieden. Met andere woorden: het aanpakken van schijnzelfstandigen. Overigens kunnen de gevolgen redelijk beperkt door een hogere algemene heffingskorting en arbeidskorting zijn de gevolgen voor inkomen hiervan beperkt.

2. De werkkostenregeling wordt verruimd. Door de verhoging van de zogenaamde vrije ruimte kunnen werkgevers tot 2000 euro extra aan onbelaste vergoedingen geven. Dit is in zijn algemeenheid goed nieuws. En als je hier als ondernemer verstandig gebruik van maakt, kun je er personeel mee binden.

3. Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat later in dan toegezegd en minder omlaag. Bedrijven met winsten boven de 200.000 euro betalen daardoor in 2020 nog steeds 25 procent belasting in plaats van de 22,55 procent. In 2021 komt het tarief uit op 21,7 procent, nog altijd meer dan het percentage van 20,5 procent dat eerder was toegezegd. Minder belasting betalen juicht iedereen natuurlijk toe, maar de RMU vraagt zich wel af wat de regering hiermee voor ogen heeft.

4. Er komt een investeringsfonds om bedrijven te stimuleren te innoveren en te verduurzamen. Daar kunnen we niet op tegen zijn, want verduurzamen en innoveren is altijd goed. We vinden het wel belangrijk dat deze regeling transparant is, geen doolhof wordt van procedures en regels en alle investeringen niet op een hele lange baan wordt geschoven. Durf ook nú te investeren, is het advies van de RMU aan de regering.

5. Boeren krijgen een vrijstelling voor assurantiebelasting over een brede weersverzekering. Hierdoor kunnen boeren zich goedkoper en makkelijker verzekeren.

6. De motorrijtuigenbelasting wordt verhoogd voor bestelauto’s die op benzine of diesel rijden. De regering wil daarmee het gebruik van elektrische bestelauto’s stimuleren. Vanaf 2021 stijgt deze belasting met ongeveer 24 euro per jaar.

7. Er komt een CO2-heffing voor het bedrijfsleven over een steeds hogere ‘vermijdbare’ uitstoot. Het kabinet stelt voor deze heffing in 2021 in werking te laten treden, maar het Centraal Planbureau betwijfelt de haalbaarheid hiervan. Voordat dat deze maatregel ingaat, duurt het dus nog wel even.

Geran Bogaard
Geran Bogaard is medewerker Communicatie bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Geran Bogaard een mail: reageren@rmu.nu.
Delen