• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Doorbraak pensioenstelsel dankzij plan RMU

18 DECEMBER 2013

De RMU is blij met het Pensioenakkoord dat vandaag is gepresenteerd. Het plan van de RMU dat hierin is opgenomen zorgt voor een belangwekkende doorbraak. Werknemers krijgen daardoor meer keuzevrijheid terwijl de solidariteit in stand blijft.

Geef werknemers de keuzemogelijkheid om het werknemersdeel van hun pensioenpremie te investeren in de eigen woning, dat is in essentie het plan dat de RMU eind 2011 lanceerde. Vorige week nog kwam de RMU met een nadere uitwerking in de RMU Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2014 ‘SamenWerken’. (Klik op deze link om verder te lezen) Het plan biedt kansen voor starters op de woningmarkt, zorgt voor verlaging van de hypotheekschuld, geeft een impuls aan de bouwsector en levert bij een deelname van 10 procent zo’n 200 miljoen euro op voor de schatkist. In het gepresenteerde Pensioenakkoord is opgenomen dat het kabinet deze mogelijkheid gaat onderzoeken.

Doorbraak

Volgens Peter Schalk, Raad van Bestuur van de RMU, zorgt het plan voor een doorbraak. “Het geeft werknemers meer keuzevrijheid zonder geweld te doen aan solidariteit. Solidariteit is immers een belangrijke basis onder ons hele pensioenstelsel. Het geeft zowel lucht aan de woningmarkt, als ruimte in het pensioenstelsel.”

De RMU is blij dat het de SGP gelukt is dit plan van de RMU in het pensioenakkoord te krijgen. Zowel SGP als ChristenUnie hadden het in 2012 al in hun verkiezingsprogramma opgenomen.

Ook de Volkskrant schrijft over het idee van de RMU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Peter Schalk, Raad van Bestuur: (06) 54 37 68 56 | Chris Baggerman, Coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid: (06) 54 37 68 58 | Arne Schaddelee, Manager Communicatie: (06) 57 57 21 98

Delen