• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Een kinderhand is snel gevuld

23 NOVEMBER 2015

De werkgevers- en werknemersorganisaties in de polder hebben gemeend zich te moeten mengen in de strijd om de gunst van de kiezers. Koos het kabinet Rutte II deze zomer, uit opportunistische overwegingen in de aanloop naar de verkiezingen in 2017, voor instandhouding van een belastingstelsel dat de afgelopen jaren als gevolg van de beleidsmatige ingrepen verworden is tot een nauwelijks te doorgronden stelsel, komt er vervolgens een roep vanuit de polder naar de senatoren om maar even snel in te stemmen met de eenzijdige plannen van het kabinet om een lastenverlichting door te voeren.

De polder lijkt kort van geheugen te zijn: de commissie Van Dijkhuizen concludeerde zomer 2013 dat arbeidsparticipatie wordt gestimuleerd door het meer lonend maken van werk. De commissie stelde voor om de tarieven van de eerste tot en met de derde belastingschijf te vervangen door één schijf van 37 procent. Het tarief van de tweede schijf wordt 49 procent. De eerste schijf loopt door tot het niveau van de huidige derde schijf verhoogd met 5.500 euro en komt daarmee op circa 62.500 euro. Ongeveer 12 miljoen van de 13 miljoen belastingplichtigen, ofwel 93 procent van de belastingplichtigen, valt dan in de lange schijf. Daarmee kunnen de voorstellen van deze commissie beschouwd worden als een sociale vlaktaks. In navolging heeft het kabinet meerdere keren geopperd dat met een herschikking van fiscale lasten een maatschappelijke winst kan worden behaald ter omvang van zo’n 100.000 banen. Dat is andere koek dan de 35.000 banen waar het kabinet voortdurend op hamert.

De RMU vindt het een gemiste kans dat niet gekozen is voor een fundamentele belastinghervorming door invoering van de sociale vlaktaks in plaats van een platte lastenverlichting. Dat had de economie een echte impuls gegeven. Als dan toch gekozen wordt voor lastenverlichting door aan een paar knoppen te draaien en het stelsel feitelijk gewoon in stand te houden, dan moet dat wel eerlijk gebeuren, met oog voor de éénverdiener. Volgens de RMU geven die de participatiesamenleving echt gezicht.

Chris Baggerman is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Chris Baggerman een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen