• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Functie verpleegkundige op de schop

09 AUGUSTUS 2019

De functie van verpleegkundige gaat op de schop. Met de nieuwe Wet BIG II (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) komt er onderscheid tussen hbo- en mbo-verpleegkundigen. Daarvoor heeft minister Bruins (Medische Zorg) de nieuwe functie van ‘regieverpleegkundige’ geintroduceerd. Zo iemand krijgt meer bevoegdheden dan andere verpleegkundigen.

Wanneer je een hbo-v diploma hebt behaald na 2012, dan mag je je gelijk registreren als regieverpleegkundige. Voor hbo’ers met een ouder diploma, mbo’ers en intern opgeleide verpleegkundigen komt er een overgangsregeling. Zij moeten extra scholing volgen om aan de eisen van regieverpleegkundige te voldoen.

Even over de achtergrond: op dit moment heeft Nederland bijna 170.000 verpleegkundigen. Bijna 40 procent van hen is op de werkvloer opgeleid (de zogenaamde inservice-verpleegkundigen), ongeveer een derde heeft een mbo-diploma en bijna 30 procent heeft een hbo-diploma. Echter, op de werkvloer is er géén onderscheid tussen opleidingsniveau. De taken van verpleegkundigen worden meer bepaald door ervaring in plaats van diploma.

De nieuwe wet BIG II wordt niet overal met enthousiasme ontvangen. Er is zelfs een actiecomité die wil dat de wet van tafel gaat. Vooral de overgangsregeling stuit op bezwaren.

De RMU heeft verpleegkundige Nella Verschuur (23) uit Barneveld gevraagd wat zij van de nieuwe wet BIG II vindt. Nella is werkzaam als hbo-verpleegkundige in het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en actief als bestuurslid van de RMU-sector Gezondheidszorg & Welzijn.

Waar ben jij blij mee als verpleegkundige?

Goed dat het onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen ook zichtbaar gaat worden in de praktijk. Zo krijgt iedere verpleegkundige de ruimte om zijn of haar competenties in te zetten. Als regieverpleegkundige krijg je een belangrijke taak in kwaliteitszorg, praktijkgericht onderzoek, innovatie en organisatie. Daar zijn hbo-verpleegkundigen al wel mee bezig, maar nu wordt het ook omschreven en vastgelegd.

En waar heb je moeite mee?

Ik zie collega's die voor 2012 zijn opgeleid maar wel de competenties hebben van een regieverpleegkundige. Het is erg jammer dat die kennis en kunde nu op basis van een jaartal wordt afgeschaald naar mbo-verpleegkundige.

"Ik zie collega's die
voor 2012 zijn opgeleid
maar wel de competenties hebben
van een regie-verpleegkundige"

Anderzijds moeten we het ook nuchter bekijken. Ik hoop en verwacht dat het werk van een mbo-verpleegkundige evenals een specialistische verpleegkundige in de directe patiëntenzorg niet veel zal veranderen. Alleen wanneer je nu als mbo-verpleegkundige taken hebt op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit en organisatie, dan neemt een hbo-verpleegkundige dit mogelijk over.

Stel dat je als mbo-verpleegkundige juist dat werk een mooie aanvulling vindt op de patiëntenzorg, dan ben je misschien meer een hbo-verpleegkundige. Een goede reden om dan alsnog te overwegen de hbo-opleiding te volgen.

Wat adviseer je minister Bruins te veranderen?

Ik zou graag zien dat het jaartal '2012' nog eens goed wordt doordacht. Bied bijvoorbeeld kosteloos een toets/assessment aan waardoor verpleegkundigen kunnen aantonen dat zij hbo-competenties hebben. Want het is niet uit te leggen dat de waarde van een diploma afhangt van een jaartal.

"Het is niet uit te leggen
dat de waarde van een diploma
afhangt van een jaartal"

De minister moet zich voorstellen dat we het volgende tegen hem zeggen: "Als u minister wilt blijven, verplichten we u aanvullende opleidingen of cursussen te volgen omdat u voor 2012 bent afgestudeerd. De opleiding, maar ook de samenleving is in die tijd enorm veranderd. Dus als u goed wilt blijven functioneren, is het echt nodig dat u de meest recente opleiding hebt gevolgd. Als u dat niet doet, dan maken wij u staatssecretaris."

Dat zou natuurlijk nergens op slaan, want dan negeer je totaal de werkervaring. Ook zou de ministerraad erg snel verjongen, want de mensen met jarenlange ervaring - en die voor 2012 zijn opgeleid - vertrekken naar banen in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Anders gezegd: dat moeten we in de zorg voorkomen!

Stel dat de minister jouw advies overneemt, wat is jouw verwachting van de nieuwe wet?

Het is nu een lastige fase, maar uiteindelijk hoop ik dat over een aantal jaren de functieverschillen bij verpleegkundigen duidelijker zijn. Dat we elkaar op een goede manier aanvullen. De mbo-verpleegkundige in zijn/haar kracht en de hbo-verpleegkundige in zijn/haar kracht. En beiden uitgedaagd om zijn/haar competenties optimaal in te zetten voor goede zorg.

Lees ook het vervolg: Hoe verder met Wet BIG II?

Delen