• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Geef mensen met arbeidsbeperking een kans

14 JULI 2016

Volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de doelstelling om banen in te richten voor mensen met een arbeidsbeperking, reeds gehaald. Van de 9000 banen, zijn er nu al 21.057 gerealiseerd, aldus de staatssecretaris.

Het is werkelijk een gotspe dat staatssecretaris Klijnsma zulke euforische berichten verspreid over het aan een regulaire baan helpen van arbeidsgehandicapten in het bedrijfsleven en de overheid, in het bijzonder bij de gemeenten.

De RMU is partij bij een tiental cao’s en zit aan tafel bij een tiental gemeenten, maar het lukt maar mondjesmaat om concrete afspraken te maken over het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ieder jaar stelt de RMU in haar voorstellenbrief bij de start van de cao-onderhandelingen voor om een aantal arbeidsgehandicapten een baan aan te nemen. Uiteindelijk kan er dan met veel ‘duw en trekwerk’, bijvoorbeeld bij Lamb Weston Meijer, CelaVita en de Groothandel Groenten en Fruit, afgesproken worden dat er twee of drie mensen aan het werk geholpen kunnen worden. Dat is een druppel op een gloeiende plaat.

De RMU roept werkgevers uit de achterban op om voor deze problematiek oog te hebben en mensen met een arbeidshandicap een kans te bieden. Het kan ontzettend verrijkend zijn. De RMU zelf heeft hier bijzondere ervaringen mee.

> Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking

Klijnsma: Voorlopig geen quotum voor inzet arbeidsgehandicapten

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen