• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Geen aow-leeftijdverhoging per 2024

02 NOVEMBER 2018

De aow-leeftijd blijft 67 jaar en drie maanden vanaf 2022. De minister heeft dit vastgesteld naar aanleiding van cijfers over de te verwachte levensverwachting.

Vanaf 2022 wordt leeftijd automatisch aangepast aan die levensverwachting die het CBS jaarlijks raamt met een formule die vastligt in de wet.

Een eventuele verhoging moet vijf jaar van tevoren worden aangekondigd. Dan zouden mensen (aanvullend) kunnen sparen voor hun pensioen.

Het volledige bericht is terug te lezen op de site van de Rijksoverheid.

Delen