• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Geen flitsfaillissement meer

23 JUNI 2017

Het Europese Hof heeft een dikke streep gehaald door het flitsfaillissement, waarin door zogeheten pre-packs, oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het faillissementsrecht. Het is goed dat daar nu in een klap een einde aan komt en de rechtspositie van werknemers van een in moeilijkheden verkerende onderneming niet verder wordt uitgehold.

Wat is pre-pack?
Op verzoek van een ondernemer wordt door de rechtbank een stille bewindvoerder benoemt. De bewindvoerder bereid in het diepste geheim een doorstart of een verkoop voor.

Heb je een voorbeeld?
In augustus 2015 werd door twee curatoren faillissement aangevraagd voor het installatiebedrijf Imtech, nadat twee dagen eerder om surseance van betaling was verzocht. Diverse onderdelen van Imtech gingen om 17.00 uur failliet, met als gevolg dat alle medewerkers op straat stonden. De volgende dag werd om 9.00 uur een doorstart bekend. De nieuwe eigenaar had niet de ‘last’ van het zittende personeel en kon kiezen welke medewerkers hij wel en niet terug in dienst nam in de nieuwe onderneming.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt echter dat, bij verkoop van een onderneming zonder faillissement, de arbeidsvoorwaarden van de bestaande werknemers één op één overgaan.

Dat was aanleiding voor de Tweede Kamer om het faillissementsrecht aan te passen. Inmiddels is het Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen I (WCO I) aangeland bij de Eerste Kamer. De RMU hoopt dat de senaat snel het wetsvoorstel in behandeling neemt.

Zie ook: Werknemer krijgt meer inspraak bij faillissement

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen