• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Geen garanties voor de toekomst

05 JUNI 2014

Grote organisaties presenteren opmerkelijke conclusies over de gemaakte fouten tijdens de crisis. Dat kopt HR praktijk middels onderzoek onder 200 CFO’s. De overgrote meerderheid zal die fouten opnieuw maken blijkt uit het onderzoek.

Anticiperen op een veranderend economisch klimaat op het gebied van personeel, het investeren in tijdelijke krachten worden genoemd als herhaling van zetten. Als uitdaging voor de toekomst noemen CFO’s vooral het herstructureren van ondersteunende afdelingen zoals financiën en het investeren in extern organisatieadvies om het bedrijf slagvaardiger en efficiënter te maken.

Midden en kleinbedrijf
De ervaringen van RMU ondernemers binnen het midden en klein zakelijk bedrijf zijn niet compleet op een lijn met de genoemde onderzoeksgegevens. Binnen het mkb constateert de RMU dat bedrijven in diverse branches geschrokken zijn van de conjunctuurschommelingen van de afgelopen jaren. Dit heeft in veel gevallen geresulteerd tot forse afbouw van het vaste personeelsbestand. Pijnlijk soms ook. In reactie daarop wordt in veel gevallen een flexibele schil ingezet waarbij tijdelijke contracten en zzp-ers op projectbasis worden ingehuurd. Gemiddeld genomen zeker 25 procent van het personeelsbestand.

Op het gebied van kostenbesparing op financiën is ook een trend ingezet. Bedrijven van pakweg 20 – 40 medewerkers gaan kostentechnisch andersom met hun vaste accountants. In veel gevallen worden het gewone boekwerk tegenwoordig compleet uitgevoerd door eigen, of ingehuurde payroll medewerkers. De accountant wordt alleen nog benut voor managementrapportages (per kwartaal) en het jaarwerk. Dat scheelt kosten. Het vraagt een andere rol van de accountant.

Bedrijfsverbeteringen en innovatie
RMU ondernemers constateert dat ook veel (familie)bedrijven in de strijd om te overleven teveel hebben ingeteerd op eigen vermogen. Dat resulteert in een nog steeds heel kostenbewuste houding. Zuinig bijna. Er worden weinig intenties gevoeld en gehoord om innovatie- en slagklachtverbeteringen door te voeren. Ook afdelingen worden over het algemeen nog niet rigoureus door gelicht. Organisatieadviseurs en ICT-achtige consultants worden nadrukkelijk wat op afstand gehouden. Eerst moet de markt aantrekken, de marges stijgen en dan wil men toeslaan. Tegelijkertijd houdt dat een beetje kurk in de fles als het gaat om bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe product-marktcombinaties: concurrerend vermogen. Maar ook als het gaat om organisaties zoveel mogelijk ‘toekomst- proof’ in te richten. Waar mogelijk mag de kost momenteel wel een beetje voor de baat uit…

Jan Visser is adviseur ondernemers. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Visser een mailtje: reageren@rmu.nu
Delen