• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Geen koopkracht, geen verrassing

23 JANUARI 2018

Het Nibud bracht nieuwe cijfers uit over de koopkracht in Nederland. In 2018 gaat de koopkracht voor Nederlanders er amper op vooruit.

Zijn de cijfers van het Nibud een verrassing?
De cijfers van het Nibud bevestigen het beeld, dat ik al had in het najaar van 2017.

Wat dan?
Bij de presentatie van de nota heb ik aangegeven dat de koopkrachtverbetering in 2018 marginaal zou zijn aangezien de zorgpremie zou gaan stijgen en de energienota fors omhoog zou gaan door de hogere energiebelasting.

En?
Beiden zijn nu realiteit geworden. Na de start van Rutte III waarschuwde minister Koolmees én minister Wobke Hoekstra al voor te optimistische geluiden over de verbetering van de koopkracht. Bij de presentatie van het regeerakkoord gingen de koopkrachtberekeningen namelijk uit van een verwachte loonstijging van 2,3%. Nu die verwachte loonstijging niet gerealiseerd wordt (ongeveer 2%) heeft dit gevolgen voor de koopkracht. Daar wezen beide ministers op.

Dus geen vooruitgang in de koopkracht?
Nu niet. Als alles voorspoedig blijft gaan en de voorgenomen plannen van Rutte III werkelijkheid worden in 2019 en 2020 gaan de mensen pas iets merken van verbetering van hun koopkracht. Eigenlijk zijn er twee zaken debet aan het nu uitblijven van koopkrachtverbetering:

  1. Het moment van totstandkoming van Rutte III was zover in het jaar 2017, dat de (belasting)plannen van Rutte II nog zorgen voor stijging van de zorgpremie. Het bevriezen van het eigen risico in de zorg op € 385,- zoals is afgesproken, leidt automatisch tot stijging van de zorgpremie;
  2. Doordat Rutte III uit is gegaan van een te hoge verwachtte loonstijging van 2,3% in 2018 en 3,5% in 2019 en dit (nog) niet gerealiseerd wordt heeft dit direct gevolgen voor de koopkracht.
    Ik ben van mening dat koopkrachtstijging een belangrijke voorwaarde is voor economische groei. ‘Als alles duurder wordt, is het cruciaal dat de bestedingsruimte van de consument ook toeneemt’. Hoe meer de consumenten kunnen besteden, hoe meer de economie gestimuleerd wordt’.
is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen