• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Geen pensioenakkoord gemiste kans

21 NOVEMBER 2018

De RMU vindt het een gemiste kans dat de onderhandelingen over een nieuwe pensioenstelsel niet zijn geslaagd en vreest dat men een heel belangrijk momentum om tot een pensioenakkoord te komen voorbij heeft laten gaan.

Een breed gedragen pensioenakkoord tussen werknemers, werkgevers en kabinet is belangrijk omdat deze fundamentele keuzes gevolgen hebben voor tientallen jaren. Een grondige hervorming is noodzakelijk om ook jonge generaties een goed pensioen te kunnen geven, waarbij de lasten en lusten eerlijk worden verdeeld. Als we nu geen akkoord bereiken, is het risico straks dat de pensioenuitkeringen gekort worden of de pensioenpremies omhoog gaan.

De ontwikkelingen die om een grondige hervorming van het pensioenstelsel vragen, zoals de vergrijzing, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het toenemende aantal zzp'ers, zullen de komende jaren alleen maar zwaarder gaan wegen en de omstandigheden om tot een akkoord te komen zullen er niet gunstiger op gaan worden. De vraag is wanneer er ooit weer zo'n kans komt, inclusief de bereidheid van alle partijen om concessies te doen.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen