• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Geen ruimte voor gewetensbezwaar

28 MEI 2014

Waar ik al bang voor was, is nu gebeurd. Opnieuw heeft het doorgeschoten gelijkheidsdenken gezegevierd. Alles en iedereen moet buigen. Er is in de toekomst geen ruimte meer voor gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand. Alleen uit praktische redenen zijn de zittende ambtenaren nog niet vogelvrij verklaard. Blijkbaar hebben de indieners van het wetsvoorstel aangevoeld dat een soort massa-ontslag niet zou gaan werken. Overigens kan ik melden dat een grote groep gewetensbezwaarden zich bij de RMU heeft gemeld, en gelukkig krijg ik regelmatig reacties van hen waaruit blijkt dat hen geen strobreed in de weg wordt gelegd. Eigenlijk maakt dat wel heel duidelijk wat er aan de hand is, namelijk een non-probleem dat zo nodig opgelost moest worden.

Heel vreemd is dat de Eerste Kamer dit laat gebeuren. De spanning tussen grondrechten en dit wetsvoorstel is gewoon voelbaar, maar toch wordt het doorgedrukt. Alleen het feit dat de indieners van het wetsvoorstel zelfs voorstelden dat de godsdienst of levensbeschouwing niet meegewogen mag worden door de rechter als er een ambtenaar ontslagen wordt, was een stap te ver. Maar uiteindelijk is het wel blijven staan, en heeft de minister toegezegd dit opnieuw te bezien bij een herziening van de AWGB.

Bijzonder is dat er uiteindelijk wel ruimte is ontstaan voor de onbezoldigde buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand voor een dag. Het bleek dat bijna kamerbreed gedeeld werd dat het wel heel vreemd is om iemand die speciaal voor een huwelijk is gevraagd te bevragen op zijn visie op allerlei huwelijken. Dat betekent dat er voor nu en voor de toekomst mogelijkheden zijn om heel specifiek iemand uit je eigen achterban als ambtenaar van de burgerlijke stand te vragen.

Peter Schalk is Raad van Bestuur van de RMU. Reageren? Stuur een mail naar Peter Schalk (reageren@rmu.nu) of laat hieronder een bericht achter. 
Delen