• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Gelijke beloning voor gelijk werk

24 OKTOBER 2017

Ik stem van harte in met de afspraak op Europees niveau om gelijk werk waar ook in Europa gelijk te belonen. Dit is fantastisch nieuws. Dit zet vanaf 2021 een rem op de grenzeloze flexibilisering en verstevigt de arbeidsvoorwaardelijke positie van de Nederlandse werknemer, maar uiteindelijk ook die van zijn buitenlandse collega.

Er is nu geen sprake van een gelijk speelveld. Werknemers in vaste dienst moeten concurreren met een snel groeiende groep flexkrachten en zzp’ers uit vooral Oost-Europese landen, die voor een ‘appel en een ei’ aan de slag gaan in Nederland.

Ik vind het cruciaal dat buitenlandse werknemers niet alleen meer het minimumloon (zoals nu al verplicht is) maar het cao-loon voor de sector krijgen. Er is niets mis mee als een buitenlandse werknemer zich meldt op de Nederlandse arbeidsmarkt, maar hier geldt sinds vele jaren het uitgangspunt dat de arbeidsverhoudingen gereguleerd worden middels collectieve arbeidsovereenkomsten.

Ongeveer 80 procent van de Nederlandse werknemers valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Daarmee is de cao een belangrijk instrument in de arbeidsverhoudingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. De cao draagt bij aan rust en stabiliteit, vermindert de transactiekosten voor werkgevers, gaat concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen en kan belangen dienen die breder zijn dan van individuen, bijvoorbeeld over scholing die gericht is op een sector.

Zie ook: Gelijk loon bij zelfde werk in hele EU

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen