• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

"Gemeenten laten verantwoordelijkheid liggen"

16 MAART 2016

Het doek is gevallen voor thuiszorgorganisatie TSN. Dat betekent dat er voor de medewerkers een spannende fase aanbreekt.

Inmiddels heeft de RMU haar leden geïnformeerd over de stand van zaken rondom het faillissement en mogelijke overname van personeel. Medewerkers dienen de komende zes weken hun werk te blijven verrichten. Tot die tijd betaalt het UWV het loon door.

Ondertussen wordt er nog hard gewerkt aan de overname van personeel door Buurtzorg en andere aanbieders. Er moeten nog veel administratieve zaken geregeld worden. De personeelsleden om wie het gaat, zullen ook persoonlijk op de hoogte gebracht worden.

Het UWV heeft aangegeven 23 informatiebijeenkomsten te zullen houden voor de werknemers van TSN.

De curator vindt het spijtig dat een aantal gemeenten niet gereageerd heeft op het verzoek om op zoek te gaan naar passende werkgevers voor de werknemers. Ook is er de voorkeur om cliënten en medewerkers bij elkaar te houden. De RMU vindt het ook zeer frustrerend dat gemeenten hun verantwoordelijkheden laten liggen en spreekt ook de hoop uit dat het beste gezocht wordt voor medewerkers en cliënten.

Melanie Blonk is jurist collectieve belangenbehartiging RMU Werknemers. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Melanie Blonk een e-mail: reageren@rmu.nu.
Delen