• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Gemeenten negeren belangen winkelmedewerkers op koopzondag

23 OKTOBER 2012

Graag plaatsen wij hieronder het persbericht van CNV:

Stemmen van winkelmedewerkers worden in de praktijk niet gehoord door zowel gemeenten als werkgevers.

Op woensdag 24 oktober bespreekt de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel van D66 en GroenLinks rondom de koopzondag. Hierin krijgen alle gemeenten het mandaat om het aantal koopzondagen al dan niet uit te breiden. CNV Dienstenbond maakt zich hierbij ernstig zorgen over de belangen van de honderdduizenden winkelmedewerkers. Uit recent onderzoek van CNV Dienstenbond blijkt namelijk dat gemeenten het werknemersbelang niet meewegen in hun besluitvorming. Dit zijn ze echter verplicht vanuit de huidige Winkeltijdenwet. Daarom roept CNV Dienstenbond de politiek op om de winkelmedewerkers te beschermen tegen de willekeur van gemeenten en werkgevers in de detailhandel.

Zondagsrust of zondagsmust
Sinds 1 januari 2011 geldt een belangrijke aanpassing op de Winkeltijdenwet: gemeenten zijn verplicht de belangen van hun winkelmedewerkers mee te laten wegen in hun besluit over het aantal koopzondagen. In de praktijk blijken winkelmedewerkers niet gehoord te worden en regelmatig zelfs gedwongen om op zondag te werken. De Arbeidstijdenwet verbiedt dit en in alle detailhandel-cao?s staat dat werken op zondag alleen op vrijwillige basis kan. Fedde Monsma, coördinator detailhandel van CNV Dienstenbond: ?Te vaak hoor ik dat winkelmedewerkers geen keus hebben op zondag. Met je tijdelijke contract -en dat zijn de meeste contracten in de winkels- krijg je zeker geen verlenging als je weigert. Bovendien wordt de sfeer tussen collega?s er ook niet beter op. Medewerkers staan echter wel degelijk in hun recht!?

Onderzoek CNV: gemeenten houden zich niet aan Winkeltijdenwet
Volgens de huidige Winkeltijdenwet moeten gemeenten de belangen van winkelpersoneel meewegen in de beslissing om het aantal koopzondagen uit te breiden. Onderzoek van CNV Dienstenbond wijst echter het tegendeel uit. Fedde Monsma: "Geen van de dertien onderzochte (middel)grote gemeenten die in 2011 en 2012 besluitvorming rondom het aantal koopzondagen op de agenda had, heeft gedegen onderzoek verricht naar de belangen van de winkelmedewerker. Deze groep medewerkers staat juist expliciet in de wet benoemd als belanghebbende. Hoewel gemeenten in bepaalde gevallen wel gegevens bij vakorganisaties of werkgevers opgevraagd hebben, blijken winkelmedewerkers zélf niet te zijn gehoord ten aanzien van hun mening en belangen." Deze constatering staat in schril contrast met de veelheid aan onderzoek door gemeenten onder winkeliers in hun gemeente en onder inwoners/consumenten. Onderzochte gemeenten zijn onder andere: Almere, Amsterdam, Haarlem, Roosendaal, Tilburg, Deventer, Utrecht en Zaanstad.

Harde voorwaarde voor uitbreiding koopzondag
Fedde Monsma: “De ervaringen in de laatste anderhalf jaar laten zien dat gemeenten stelselmatig het belang van de winkelmedewerker miskennen. Daarom is het in de besluitvorming noodzakelijk dat de Winkeltijdenwet juist verder aangescherpt wordt. CNV Dienstenbond pleit voor een gedegen, onafhankelijk en kwalitatief onderzoek onder winkelmedewerkers en de borging van hun rechten. Dit moet een harde voorwaarde worden voor een besluit tot uitbreiding van het aantal koopzondagen in een gemeente.”
Met het initiatiefwetsvoorstel dat D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer brengen, beogen zij een vorm van vrijheid die in de praktijk zal uitdraaien op een volledige ontkenning van de keuzevrijheid van de honderdduizenden winkelmedewerkers. De politiek is aan zet!?

Meldpunt Op Zondag Werken
Medewerkers durven hun onvrede over werken op zondag vaak niet kenbaar te maken bij hun baas, doordat de afhankelijkheidsrelatie daarvoor te groot is in de detailhandel. Het is helaas dan ook noodzakelijk dat winkelmedewerkers een (anoniem) meldpunt hebben waar zij zich kunnen melden, als zij onvrijwillig op zondag moeten werken. CNV Dienstenbond heeft een landelijk meldpunt geopend op de websiteopzondagwerken.nl. Daarnaast zouden gemeenten een dergelijk meldpunt ook op lokaal niveau moeten faciliteren, wat CNV Dienstenbond betreft.

De detailhandel heeft meer dan 820.000 winkelmedewerkers, ruim 100.000 winkels en is met een omzet van €83 miljard de tweede sector in Nederland.

Delen