• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Goed projectmanagement is moeilijk

02 MAART 2016

Wat is klaar als het project klaar is? Is dan uw probleem opgelost? Die vraag stellen trainers vaak aan cursisten die een projectmanagementcursus volgen. HR-praktijk plaatste een interessant artikel over dit onderwerp.

Interessant omdat er nogal wat projecten in het leven worden geroepen binnen organisaties die floppen of die naam eigenlijk ook niet verdienen. Iets mag pas een project worden genoemd als het gaat om activiteiten die probleemoplossend van karakter zijn en een nieuwe dimensie toevoegen. Het gaat dus om vernieuwend bezig zijn met iets wat meerdere afdelingen raakt, risico’s in zich bergt en een concrete begin- en einddatum heeft. Om een haarscherpe doelstelling niet te vergeten.

Standaard taken en klussen waar organisatiemedewerkers al veel kennis, routine en ervaring mee hebben krijgen soms de ‘weidse’ naam van project. Alsof dat de inzet en het succes zou vergroten. Maar wie een echt project opzet, die doet er inderdaad goed aan de genoemde tips en aanwijzingen van dit artikel ter harte te nemen. HRM-praktijk noemt niet expliciet de fasering van een project in mijlpalen die eindigen op een voltooid deelwoord. Na een bepaalde fase in een project moet er een mijlpaal zijn bereikt. Je kijkt daarnaast terug en verder vooruit: de zogenaamde beslismomenten.

Goed projectmanagement is moeilijk – niet in het minst vanwege de adequate risicoanalyse die je met het projectteam moet maken. Er zijn lastige, hinderlijke en zogenaamde fatale risico’s die tijdens een project op kunnen treden. De laatste categorie wil je zeker als team voorkomen: want in dat geval zijn alle ingezette tijd en middelen voor niets geweest en wordt het gedefinieerde eindresultaat nooit gehaald. Dit soort risico’s wordt dan ook tijdens een brainstorm sessie met het team overwogen – naar voren gehaald door een goede fasering en waar mogelijk preventief ondervangen. Verder heb je ook nog te maken met weerstand. Waar mensen iets willen veranderen of vernieuwen ontstaat weerstand bij afdelingen of individuele personen. Hoe ga je daar verstandig mee om? En welke projectalternatieven heb je? Het laatste woord is er nog niet over gezegd en geschreven.

Jan Visser is adviseur ondernemers. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Visser een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen